สศอ. เร่งผลักดัน พร้อมยกระดับการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติในพื้นที่อีสานใต้

12 August 2018


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลและระบบการผลิตสมัยใหม่ในพื้นที่อีสานตอนล่าง โดยกระตุ้นให้อุตสากรรมในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบการผลิต ยกระดับศักยภาพการผลิตของผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในพื้นที่

ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า "สำหรับการยกระดับศักยภาพการผลิตของโรงงานในพื้นที่นั้น CoRE และ ITC เข้าไปให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติกับสถานประกอบการและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน รวมทั้งจัดทำต้นแบบที่เหมาะสม เพื่อให้อุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า 2,200 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป อาหาร และ Bio-Industry สามารถนำไปขยายผล รวมทั้งสร้างระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติไปวางในพื้นที่ Science Park และ ITC เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าไปให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละสถานประกอบการ โดย CoRE ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการ โดยความร่วมมือกับศูนย์ ICT และภาคเอกชนในพื้นที่

ในส่วนการยกระดับผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัตินั้น CoRE จะเข้าไปเสริมเทคโนโลยีด้านการออกแบบเครื่องจักรและระบบโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และเพิ่มขีดความสามารถของช่างเทคนิคและวิศวกรในพื้นที่ รวมทั้งเร่งพัฒนา System Integrators (SI) รองรับงานประกอบติดตั้งเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ในขณะที่ สมอ. จะช่วยยกระดับมาตรฐานของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเข้าสู่สากล

ในขณะที่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้น จากการลงพื้นที่ พบว่า จ.อุบลราชธานี มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเป็น HRD Hub ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานของ Science Park รองรับ และมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสนับสนุนด้านวิชาการและการผลิตบุคลากร รวมทั้งมีผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนงานฝึกปฏิบัติได้ โดยผู้ผลิตหุ่นยนต์พร้อมจะสนับสนุนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการเรียน การสอน และการฝึกอบรม และนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติดังกล่าวไปสาธิตในศูนย์ CoRE และ ICT ด้วย"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เครื่องจักรกลหนักทรงตัว เร่งเปิดรุ่นใหม่-อัดแคมเปญกระตุ้น
“ศิริ”ไฟเขียวตรวจสอบขรก.เอี่ยวสินบนการนำเข้าเครื่องจักร
ฐานเศรษฐกิจ สศอ. อีสานใต้ Thansettakij เครื่องจักรกล