ซัสโก้สานต่อCSRจัดโครงการเทวดาตัวน้อยต่อเนื่องปีที่ 7

3 August 2018


ซัสโก้ สานต่องานCSRจัดโครงการเทวดาตัวน้อยต่อเนื่องปีที่ 7

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน สานต่อโครงการเทวดาตัวน้อย เป็นปีที่ 7 โดยนำอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในชนบท ที่เรียนดีแต่ยากไร้ ด้วยการประเดิมมอบทุนให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดหนองบัว จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ซัสโก้ ตั้งใจจะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ จำนวน 12 แห่งภายในปีนี้
สำหรับ โครงการเทวดาตัวน้อย เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ต้องการให้สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ มีความผูกพันกับชุมชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาของเยาวชน ด้วยตระหนักว่า “การศึกษา” คือพื้นฐานหลักในการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะและความสามารถในทุกๆ ด้าน อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแรงต่อไปซัสโก้ เทวดาตัวน้อย