ผงาดขึ้นท็อปสมาร์ทซิตี ‘ไอดีซี’ยกขอนแก่น-ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะยอดเยี่ยม

5 August 2018


นายจาริตร์ สิทธุ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ บริษัท ไอดีซี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าไอดีซี (ประเทศไทย) ประกาศให้โครงการเมืองอัจฉริยะของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลโครงการเมืองอัจฉริยะยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ในการประกาศรางวัล IDC Smart City Asia Pacific (SCAPA) ประจำปี 2561 โดยโครงการ “ขอนแก่นสมาร์ทเฮลธ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการด้านสาธารณสุขและการบริการสังคมดีเด่น และโครงการ “ภูเก็ตสมาร์ททัวริซึม” ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม หอสมุด และพื้นที่สาธารณะดีเด่น

โครงการของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภูเก็ต เป็น1 ใน 19 โครงการที่ได้รับรางวัล จาก 148 โครงการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยทั้ง 2 จังหวัดร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในการใช้เทคโนโลยี เช่น คลาวด์ อนาไลติกส์ อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ โมบิลิตี และบิ๊กดาต้า เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้พัฒนาจังหวัดและความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม

สำหรับขอนแก่นสมาร์ทเฮลธ์ เป็นโครงการริเริ่มที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมมือกับจังหวัด ผู้ให้บริการสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น โดยโครงการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) รถพยาบาลอัจฉริยะ (smart ambulance) ที่ใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล (teleconference) อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ โรโบติกส์ (robotics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และช่วยให้แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยเบื้องต้น หรือเริ่มกระบวนรักษาฉุกเฉินได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมาถึงที่โรงพยาบาล (2) บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันที่ใช้ประโยชน์จากสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart Wristband) และระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เพื่อตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับประชาชน (3) อยู่ในระหว่างการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า (Big data Analytics) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ที่บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงได้

ส่วนภูเก็ตสมาร์ททัวริซึม เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและปลอดภัย ซึ่งโครงการนี้มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สมาร์ททัวริซึม ผ่านการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟรีทั่วเมืองภูเก็ต การพัฒนาแอพพลิเคชัน Phuket Smart City และบริการสายรัดข้อมืออัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (2) ความปลอดภัยสาธารณะ ผ่านการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เช่น ตรวจจับป้ายทะเบียน การจดจำใบหน้า และระบบติดตามเรือ (3) ระบบจัดการนํ้าเสียที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (4) สมาร์ท โกเวิร์นเมนต์ ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลของเมือง ที่มีการอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ..............................................................................................................

หน้า 5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,389 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561


สมาร์ทซิตี้ ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้