ไลน์แอทชู3กลยุทธ์รุกลูกค้าเอสเอ็มอี

5 August 2018


ไลน์แอ็คชั่น 3 กลยุทธ์สำหรับลูกค้าทั่วโลกโซเชียลแอ็คชั่น 3 กลยุทธ์การตลาดลูกค้าเอไอเอสเชียร์ล

นางสาวสกุลรัตน์ตันยงศิริหัวหน้าธุรกิจ LINE @ LINE @ ได้เพิ่มขึ้นถึง 49% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดย LINE @ ได้รับการออกจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

บริษัท LINE @ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กับ LINE @ รวมถึงความรู้ด้านการตลาดและสามารถเล่นต่อไปได้ด้วยตนเอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โดยเฉพาะที่หมวดหมู่ธุรกิจและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้หรือเทคนิคต่างๆ

2. เชื่อมต่อออฟไลน์ออฟไลน์หรือ O2O ทั้งสองด้านโดยการใช้ LINE @ by เริ่มจากร้านค้าใน Fashion Island, เกศรวิลเลจ, Terminal21 Asok, และ The พรั่งพร้อม 300 ร้านค้าโดยทั้งหมดนี้เพื่อสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และ 3. ผลักดันธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซให้เพิ่มขึ้น

พบกับนักช้อปที่ชื่นชอบการทำศัลยกรรมเสริมความงามและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและไม่เหมือนใครเกี่ยวกับเชลล์คอมมิวนิสท์ LINE @ Over 7

จากข้อมูลทั้งหมดของเอสเอ็มอีในปีพ 2545 ที่ผ่านมาพบว่า SMEs ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยโดยคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของ GDP ทั้งประเทศ 1. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโตขึ้น 86% 2. กลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงามโตขึ้น 85 % และ 3. ธุรกิจท่องเที่ยวขึ้น 62%.................................................. .................................................. ..........

หน้า 20 สารบัญที่ 3,389 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561


ไลน์