พาณิชย์ผนึกพันธมิตรจัด"CLMVT Forum 2018"กระชับสัมพันธ์ทางศก.

2 August 2018


พาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร กำหนดจัดงาน "CLMVT Forum 2018" หวังกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT เติบโตต่อเนื่อง

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีการจัดการงาน CLMVT Forum เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMVT รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ

ทั้งนี้การจัดงาน CLMVT Forum 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าร่วมกันในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้นำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค CLMVT ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “CLMVT Taking-Off Through Technology” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงการค้าทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ช่วยพัฒนาธุรกิจการค้าออนไลน์ตลอดจนส่งเสริมให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น จากภายในด้วยความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

สำหรับกลุ่มประเทศ CLMVT ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยจำนวนประชากรรวมกัน 237 ล้านคน และอัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ 5.8 % ซึ่ง กลุ่มประเทศ CLMVT เป็นกลุ่มประเทศที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลก ให้เข้าไปลงทุนผลิตสินค้าและขยายตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้า CLMVT Forum