กรมปศุสัตว์ อายัดโคขุน 200 ตัว "ประจวบคีรีขันธ์" ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง

2 August 2018


- 2 ส.ค. 61 - น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ น.สพ.จีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ชุดเฉพาะกิจเขต 7 ร่วมกับชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจสอบฟาร์มเข้าตรวจสอบฟาร์มโคขุนใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจปัสสวะด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Strip Test) โดยผลดำเนินการเข้าตรวจสอบฟาร์มโคขุน จำนวน 5 ฟาร์ม โคขุน รวม 200 ตัว พบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 4 ฟาร์ม จึงได้อายัดโคขุน จำนวน 200 ตัว


ส่วนอีก 1 ฟาร์มไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ปิดประกาศให้ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กลับภายใน 24 ชม.หากไม่ติดต่อจะมีความผิดตามมาตรา 65 พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยปัสสาวะที่ให้ผลบวกจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติหากผลตรวจยืนยันว่าพบสารเร่งเนื้อแดงจะดำเนินคดีต่อไป


น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียด เข้มข้นและครอบคุมทุกพื้นที่ๆที่มีการเลี้ยงโคขุนหนาแน่น ซึ่งนอกจากปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆด้วย ซึ่งจะปฎิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ดังกล่าว โดยการกระทำดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติม


กรมปศุสัตว์ ฐานเศรษฐกิจ สารเร่งเนื้อแดง Thansettakij น.สพ.สรวิศ ธานีโต โคขุน วัว