แบงก์รัฐเด้งรับ! 'ต้นไม้' ค้ำเงินกู้

2 August 2018
พาณิชย์ดีเดย์ ก.ย. ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ให้ไม้ยืนต้น 58 ชนิด เป็นหลักประกันธุรกิจ ... "ธ.ก.ส.-เอสเอ็มอีแบงก์" เด้งรับ! ปล่อยกู้ 50% ของราคาหลักประกันเท่ากับที่ดิน

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ ต้นไม้ยืนต้น 58 ชนิด ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน เพื่อขอกู้ยืมเงิน


 

กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มีการหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างยกร่างกฎกระทรวง เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงเดือน ก.ย. เบื้องต้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นสถาบันการเงินแรกที่ดำเนิน "โครงการธนาคารต้นไม้" ซึ่งสมาชิกโครงการนี้ สามารถนำต้นไม้เป็นหลักประกันธุรกิจ โดย ธ.ก.ส. จะเป็นฝ่ายประเมินราคา

"เบื้องต้น ต้องเป็นต้นไม้อายุ 1 ปี ลำต้นตรง 2 เมตร มีต้นไม้ 200-400 ต้น ใน 1 ไร่ และปลูกในที่ดินตัวเอง ซึ่งต้นไม้จะเป็นหลักประกันทางธุรกิจอีกประเภทหนึ่ง นอกจากหลักประกันประเภทอื่น ๆ ที่มีผู้มาจดแจ้งกับกรมแล้วกว่า 2.4 แสนคำขอ คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.8 ล้านล้านบาท นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2559 เป็นต้นมา"
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการต่อยอดให้ผู้ประกอบการนำต้นไม้ 58 ชนิด สามารถนำมาเป็นหลักประกันของนักธุรกิจในลักษณะเป็นแพ็กเกจสินเชื่อสามัญ โดยเอสเอ็มอีแบงก์จะให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาค้ำประกันต้นไม้ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว

ปัจจุบัน เอสเอ็มอีแบงก์ มีวงเงินเหลือกว่า 3 หมื่นล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขวงเงินกู้ต่อราย 5 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.00% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี โดยหลักการอนุมัติสินเชื่อนั้น ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการชำระ โดยธนาคารเตรียมการไว้รองรับ ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อสามารถใช้บริการทันทีที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

 

©Anestievด้าน นายสุรชัย รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้เริ่มโครงการธนาคารต้นไม้มานาน ปัจจุบัน มีสมาชิก 6,804 ชุมชน มีต้นไม้ในโครงการมากกว่า 11.7 ล้านต้น ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการนำร่องใน 7 สถาบันการเงินชุมชน ที่นำต้นไม้มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อในสถาบันการเงินชุมชน

ส่วนการต่อยอดให้ผู้ประกอบการนำต้นไม้ 58 ชนิด สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ธ.ก.ส. ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการปล่อยสินเชื่อ แล้วว่าจะปล่อยกู้ให้ 50% ของราคาหลักประกันเท่ากับที่ดิน เพราะสามารถให้ชุมชนที่ดูแลต้นไม้ พัฒนาเป็นแหล่งคาร์บอน เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการขายคาร์บอนเครดิตได้ รวมทั้งศึกษาเรื่องการติดเครื่องจีพีเอสที่ต้นไม้ที่เป็นหลักประกัน

 

©kalhhนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า หากต้องการผลักดันและให้เกิดการใช้ต้นไม้ 58 ชนิด เป็นหลักประกันอย่างแพร่หลาย ภาครัฐอาจจะต้องเขียนกฎหมายและระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น การประเมินราคา การตีมูลค่าหลักประกัน หรือ ความเสี่ยงของหลักประกัน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะจะเห็นว่าการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินจะดูจากหลักประกัน ความเสี่ยงของลูกค้า โดยหลักประกันที่มีโอกาสสูง จะเป็นเงินฝาก ที่ดิน และเครื่องจักร

การนำต้นไม้ 58 ชนิด มาเป็นหลักประกันนั้น มองว่า ในช่วงปีแรก ๆ เชื่อว่า สถาบันการเงินจะต้องใช้ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันควบคู่กัน เนื่องจากยังไม่มั่นใจในการตีความ หรือ ประเมินราคา แต่หากในระยะต่อไปมีการประเมินราคาที่เป็นธรรม หรือ มีราคากลางที่สามารถยึดเป็นหลักได้ การใช้ บสย. ค้ำประกันจะทยอยปรับสัดส่วนลดลง เช่น จากเดิมขอวงเงิน 10 ล้านบาท ใช้ บสย. ค้ำประกัน 7 ล้านบาท ต่อไปอาจจะเหลือ 5 ล้านบาท เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความมั่นใจและรายละเอียดการตีความและราคาประเมินที่เป็นธรรมชัดเจน

 

©nattanan23แหล่งข่าวจากสถาบันการเงิน กล่าวว่า การเพิ่มประเภททรัพย์สินให้นำต้นไม้ 58 ชนิด เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น เป็นแนวทางที่ดี แต่จะต้องระบุความเป็นไปได้ในการที่จะนำไม้แต่ละชนิดมาใช้ในการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะที่ผ่านมา ทรัพย์สิน 6 ชนิด ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ ก็ยังยากต่อการนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ เพราะต้องมีการประเมินมูลค่า หรือ การดูแลรักษาต้นไม้ การกันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการบังคับหลักประกัน


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,388 วันที่ 2 - 4 ส.ค. 2561 หน้า 01+15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ทางออกนอกตำรา : ‘ลุงตู่’ ปฏิวัติระบบกู้ยืม  ไชโย! ‘ต้นไม้’ทำเงิน
ต้นไม้ 58 ชนิดกู้เงินได้
ธ.ก.ส. ฐานเศรษฐกิจ ธนาคาร เงินกู้ ค้ำประกัน พาณิชย์ ต้นไม้ แบงก์รัฐ Thansettakij