กรมทางหลวงฯ สร้าง "สะพานข้าม-อุโมงค์ลอดทางรถไฟ" จ.ประจวบฯ คาดเปิดใช้ ก.ย. นี้

2 August 2018


กรมทางหลวงชนบทสร้าง "สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ" จ.ประจวบฯ เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร คาดเปิดใช้ ก.ย. 61 นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ กับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1021 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหน้าป้อม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 90 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อสะพาน ทางกลับรถใต้สะพาน และโครงสร้างอุโมงค์บางส่วน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ประมาณเดือน ก.ย. 2561 นี้
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง และด้วยเหตุที่ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ทช. จึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพาน หรือ อุโมงค์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์

ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรของรถไฟและยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ กับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1021 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหน้าป้อม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินการก่อสร้างทางต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ มีรูปแบบพื้นสะพานเป็นโครงสร้างพิเศษ ความยาว 340 เมตร พร้อมทางกลับรถใต้สะพาน ถนนต่อเชื่อม 2 ฝั่ง รวม 985 เมตร อุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟ 126.11 เมตร สะพานลอยคนเดินข้าม 20 เมตร ใช้งบประมาณรวม 175.370 ล้านบาท


ฐานเศรษฐกิจ กรมทางหลวงชนบท สะพานข้ามทางรถไฟ อุโมงค์ลอดทางรถไฟ ประจวบคีรีขันธ์