นายกฯยันไทยเดินตามโรดเเมปชวนเยอรมนีลงทุนในอีอีซี

1 August 2018


นายกฯยันไทยเดินตามโรดเเมปชวนเยอรมนีลงทุนในอีอีซี

นายเพเทอร์ พรือเกล (H.E. Mr. Peter Prügel) เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - เยอรมนี ตลอดช่วงเวลาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลเยอรมนีที่มีส่วนช่วยผลักดันสหภาพยุโรปปรับข้อมติต่อไทย ทำให้ไทยและยุโรปมีความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าไทยกำลังเดินหน้าปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตามแผนปฏิบัติการ(Roadmap) ซึ่งเอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ สามารถช่วยถ่ายทอดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยให้รัฐบาลเยอรมนี รวมถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้รับทราบเอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาสามปีกว่าที่ดำรงตำแหน่ง โดยไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งไทยและเยอรมนีต่างมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือได้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านความร่วมมือในโครงการ EEC รวมถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ทั้งสองฝ่ายยังสามารถยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขึ้นไปอีก เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย เยอรมนี อาเซียน และยุโรป ด้วยประยุทธ์ จันทร์โอชา สหภาพยุโรป ทำเนียบรัฐบาล สาธารณรัฐเยอรมนี