กสทช. เผย ไตรมาส 1 คนโทรศัพท์ด้วยเสียงผ่านมือถือลดลงถึง 13% พบใช้ดาต้าเพิ่มขึ้น 16.95%

1 August 2018


เลขาธิการ กสทช. เผย ไตรมาส 1 ปี 2561 ปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียงโดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 60 ถึง 13% และพบการใช้งานดาต้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นถึง 16.95%

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 ปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียงโดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2560 ถึง 13% โดยไตรมาส 4 ปี 2560 มีปริมาณการโทรอยู่ที่ 8,900 ล้านนาที ขณะที่ ไตรมาส 1 ปี 2561 มีปริมาณการโทรอยู่ที่ 7,700 ล้านนาที เมื่อดูข้อมูลปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 ถึง 16.95% โดยเพิ่มจาก 1,033,022 เทราไบต์ เป็น 1,208,046 เทราไบต์ แสดงให้เห็นว่า คนไทยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากที่โทรหากันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เป็นการโทรหากันผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยแอพพลิเคชัน อาทิ Line , WhatsApp , skype , Messenger , KakaoTalk หรือ แอพพลิเคชันอื่น ๆ แทน

ทั้งนี้ จากการสำรวจของสำนักงาน กสทช. พบว่า การโทรศัพท์ด้วยเสียงผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้ Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.67 MBต่อนาที , WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.52 MBต่อนาที , skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.64 MBต่อนาที , Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.67 MBต่อนาที , KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.6 MBต่อนาที , Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.1 MBต่อนาที , Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.68 MBต่อนาที และ Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.01 MBต่อนาที

ส่วนการโทรในรูปแบบวิดีโอคอลผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้ Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 2.72 MBต่อนาที , WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.89 MBต่อนาที , skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 10.01 MBต่อนาที , Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 5.29 MBต่อนาที , KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 3.41 MBต่อนาที , Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.72 MBต่อนาที , Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 36.58 MBต่อนาที และ Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 40.52 MBต่อนาที

"ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งานดาต้าผ่านโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย สวนทางกับการโทรหากันโดยตรงด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการโทรหากันผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน" นายฐากร กล่าว


หมายเหตุ ข้อมูลนี้ใช้หน่วย 1,000 กิกะไบต์ = 1 เทราไบต์ , 1,000 เทราไบต์ = 1 เพตะไบต์


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กสทช. เผยไตรมาส 1/61 โอเปอเรเตอร์มีรายได้รวมกว่า  6.9 หมื่นล.
‘กสทช.’ กดดัน! ‘ดีแทค’ เร่งผ่องถ่ายลูกค้า 1800 ก่อนสิ้นสุดสัมปทาน
กสทช ฐานเศรษฐกิจ มือถือ โทรศัพท์มือถือ ดาต้า เลขาธิการ กสทช. Thansettakij