ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : จัดระเบียบเงินบริจาคของประเทศ

31 July 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น จัดระเบียบเงินบริจาคของประเทศ โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ การเงิน วัด ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ เงินบริจาค Thansettakij เงินวัด