พณ.แจง “ต้นไม้” เป็นหลักประกันกู้ เพิ่มช่องทางให้ผู้มีรายได้น้อย

31 July 2018


- 31 ก.ค. 61 - นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ รายการ “ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ เนชั่นทีวี” ถึงกรณีที่ ครม. มีมติให้นำต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับสถาบันการเงินเพื่อขอกู้ยืมเงินว่า แนวคิดที่ให้ ครม. เปิดทางให้นำต้นไม้เป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินนั้น เป็นความร่วมมือจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ที่ผลักดันโครงการนี้และหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่มองว่า ทำอย่างไรให้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนน้อยและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้มีค่า และช่วยลดภาวะโลกร้อน


“ตอนนี้ ครม. เห็นชอบและอยู่ระหว่างยกร่างกฎกระทรวงตามที่กฤษฎีกาพิจารณาและน่าจะบังคับใช้ได้ในช่วงเดือน ก.ย. ชั้นต้นนั้นสถาบันการเงินเป็นฝ่ายประเมินโดยตอนนี้ ธกส. จะเป็นสถาบันการเงินแรกที่ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ โดยสมาชิกโครงการนี้สามารถนำต้นไม้เป็นหลักประกัน โดย ธกส. จะเป็นฝ่ายประเมินราคา สถาบันการเงินรับต้นไม้เป็นหลักประกัน ตอนนี้ใช้ต้นไม้ 58 ชนิด ที่มีการหารือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ส่วนอนาคตจะพิจารณาขยายไปในชนิดอื่นๆ”

“เบื้องต้นต้นไม้ต้องอายุหนึ่งปี ลำต้นตรงสองเมตร มีต้นไม้สี่ร้อยต้นในหนึ่งไร่และปลูกในที่ดินตัวเอง ฉะนั้นต้นไม้จะเป็นหลักประกันทางธุรกิจอีกประเภทหนึ่ง นอกจากหลักประกันประเภทอื่นๆ กว่าสองแสนคำขอ และมีหลักประกันกว่า 4.8 ล้านล้านบาท”


นายพงศา ชูแนม ให้สัมภาษณ์รายการ “ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ เนชั่นทีวี” ถึงกรณีที่ ครม. มีมติให้นำต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับสถาบันการเงินเพื่อขอกู้ยืมเงินว่าในฐานะทื่ผลักดันเรื่องนี้ต้นแต่ตนรับราชการ สิบสองปีที่ตนทำโครงการธนาคารต้นไม้ โดยเริ่มสามแสนคนเมื่อปี 2553 อดีตนายกฯสองท่านรับเรื่องนี้แต่หลักการสำคัญโดนตัดทิ้งคือแก้ไขให้เป็น “ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ” จากที่ตนเสนอให้ “ต้นไม้เป็นทรัพย์” เสมือนว่านำเงินไปแลกชิปในคาสิโน


“เหมือนเรามีโฉนด มันไม่มีค่า หากเราไม่นำโฉนดไปใช้ทางธุรกิจ และทำไมเลือกแค่ 58 ชนิดตาม พ.ร.บ.สวนป่า ทั้งที่เมืองไทยมีต้นไม้มากมาย ตรงนี้คิดง่ายไป คิดแบบคับแคบ และต้นไม้ที่เป็นหลักประกันทางธูรกิจนั้นรัฐบาลทำลายหลักการธนาคารต้นไม้ของประชาชน เพราะการประเมินจะมีบริษัทเอกชนมาประเมิน เช่น ตนมีไม้พะยูงหนึ่งร้อยต้น ควรมีราคาต้นละหนึ่งล้านบาท แต่ตามที่ ครม. ดำเนินการ หากจะประเมินก็ต้องมีบริษัทประเมิน ทั้งๆ ที่ประชาชนด้วยกันประเมินต้นไม้ของตนได้ มันทำลายหลักการธนาคารต้นไม้ที่ตนและประชาชนร่วมกันดำเนินการหากทำแบบนี้เกษตรกรจะมีหนี้เพิ่ม ธกส. เปลี่ยนหลักการเป็นสินค้าซื้อขายล่วงหน้า ไม่ใช่ต้นไม้เป็นหลักทรัพย์”


ฐานเศรษฐกิจ ธนาคารต้นไม้ พาณิชย์ ต้นไม้ Thansettakij