กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ เคลื่อนไหวในกรอบ 33.20-33.50 บ.ต่อดอลลาร์

31 July 2018


กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ เคลื่อนไหวในกรอบ 33.20-33.50 บ.ต่อดอลลาร์ มองเฟดคงดอกเบี้ยนโยบาย

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงิ นบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 33.20-33.50  บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลั บมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและพั นธบัตรไทยมูลค่า 4.9 พันล้านบาทและ 8.2 พันล้านบาท ตามลำดับ   โดยเงินดอลลาร์อ่อนค่าเทียบกั บเงินเยน ส่วนเงินยูโรเผชิญแรงกดดันหลั งธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ย้ำว่าจะตรึงดอกเบี้ยต่อไปอย่ างน้อยจนถึงฤดูร้อนของปี 2562 อย่างไรก็ตาม คาดว่าบรรยากาศการซื้อขายจะเป็ นไปอย่างระมัดระวังก่อนการประชุ มธนาคารกลางหลักหลายแห่งในสั ปดาห์นี้  กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ กรุงศรี มองว่า  แม้ตลาดได้ปรับตัวรับข่าวเชิ งลบเกี่ยวกับสงครามการค้าโลก และกระแสเงินทุนเริ่มไหลกลับเข้ าสู่ตลาดเกิดใหม่ แต่เงินทุนไหลเข้ารอบใหม่จะต่ อเนื่องหรือไม่นั้นยังคงขึ้นอยู่ กับหลายปัจจัย โดยตลาดจะให้ความสนใจกั บผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) วันที่ 30-31 กรกฎาคม หลังมีสัญญาณว่าบีโอเจอาจจะหารื อเรื่องการปรับรายละเอี ยดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งน่าจะสร้างความผันผวนให้กั บค่าเงินเยนและตลาดพันธบัตรทั่ วโลก ส่วนธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม และคาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ ยในรอบนี้ แต่น่าจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ ยในช่วงที่เหลือของปีนี้อี กสองครั้งตามที่เคยให้แนวทางไว้ และตลาดจะจับตาการประเมิ นภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ รวมถึง ความเสี่ยงที่เส้นอั ตราผลตอบแทนอาจจะลาดลงจากซ้ ายไปขวา หรือ Inverted Yield Curve ซึ่งมักบ่งชี้ว่าจะเกิ ดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ  นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมู ลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในช่วงท้ายสัปดาห์จะเป็นปัจจั ยชี้นำการลงทุนเช่นกัน ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) อาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ ยในการประชุมวันที่ 2 สิงหาคม

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเดือน กรกฎาคม จะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดื อนก่อนหน้า ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดและพลั งงาน คาดว่าจะทรงตัว โดยเรายังคงประเมินว่ าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะสื่ อสารกับตลาดอย่างชัดเจนมากขึ้ นเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้ นดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50% สู่ระดับ 1.75% ก่อนสิ้นปีนี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่งกลั บเข้าสู่กรอบเป้าหมายแต่อยู่ ในทิศทางฟื้นตัว อีกทั้งปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเราเชื่อว่าทางการจะให้ ความสำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านเสถี ยรภาพจากการตรึงดอกเบี้ยในระดั บต่ำมากเป็นระยะเวลานานเกินไป ขณะที่เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ างกระจายตัวมากขึ้น


เงินบาท ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางสหรัฐฯ กรุงศรี