‘น้ำผึ้งดอกลำไย’ยอดฮิต ของดีเชียงรายโกอินเตอร์

4 August 2018


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เชียงราย พัฒนาสินค้าชุมชนก้าวหน้า เตรียมเพิ่มสมาชิกและขยายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มุ่งตลาดในประเทศและส่งออก เผยผลิตภัณฑ์ยอดฮิตนํ้าผึ้งจากดอกลำไยและไขผึ้งโกอินเตอร์ ส่วนตลาดในประเทศมุ่งขายผ่านแบรนด์ “บุษราคัม ฮันนี่”นางสาวเมธาพร ดีน้อย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เปิดเผย      “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จะมีสมาชิกราว 20 ราย ส่วนใหญ่สมาชิกจะมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเมื่อปี 2554 รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มกันยังไม่ถึง 10 ปี ก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายชนิดส่วนใหญ่ล้วนมาจากผึ้ง เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน มีทั้ง นมผึ้ง นํ้าผึ้ง เกสรดอกไม้ ไขผึ้ง ข้าวซอยตัดรสนํ้าผึ้ง โดยเฉพาะนํ้าผึ้งดอกไม้เบญจพรรณ, ผลิตภัณฑ์นํ้าผึ้งดอกลำไย, ผลิตภัณฑ์นํ้าผึ้งดอกลิ้นจี่, ผลิตภัณฑ์นมผึ้ง หรือเกสรผึ้ง สำหรับไว้ชงผสมในเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย นมผึ้ง เพื่อบำรุงร่างกาย ส่วนไขผึ้งหรือขี้ผึ้ง สำหรับทำเทียนไข นํ้ายาขัดพื้น และลิปสติกจากไขมันผึ้ง สบู่นํ้าผึ้ง และเครื่องดื่มนํ้าผึ้งผสมมะนาว เป็นต้น

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและมีมาตรฐานการันตี โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร (GAP) ด้านการผลิตปศุสัตว์ที่สมาชิกทุกรายมี ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

ล่าสุดมีแผนขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกจาก 20 ราย  เป็น 30-40 รายภายในปีนี้ และปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงผึ้งฟรี อีกทั้งเตรียมเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เข้ามา เช่น ลูกอมผสมนํ้าผึ้ง โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น ดูจากที่ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ วิสาหกิจชุมชนผลิต ภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อยจะเป็นซัพพลายเออร์ให้กับ หจก. บุษราคัม ฮันนี่ ผู้ส่งออกนํ้าผึ้ง ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าจากจีนและไต้หวันมีออร์เดอร์ นํ้าผึ้งจากดอกลำไยและไขผึ้งจำนวนมากส่งออก ส่วนตลาดหลักในประเทศจะขายผ่านแบรนด์ “บุษราคัม ฮันนี่” บรรจุลงแพ็กเกจจิ้ง สำหรับขายในงานทั่วไป ขายในงานแสดงสินค้า ขายออนไลน์ และขายผ่านช่องทางโซเซียลทั้งหลาย ต่อปีชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย มีรายได้รวมกันราว 10 ล้านบาทส่วนการสนับสนุนจากภาครัฐ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เผยว่า สินค้าที่ผลิตออกมาจะได้รับเครื่องหมายเชียงรายแบรนด์จากพาณิชย์จังหวัดด้วย เพื่อเป็นการยืนยันในเรื่องคุณภาพ โดยพาณิชย์จังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้ตรวจสอบสินค้าจากเรา มีคณะกรรมการจากหลายส่วนตัดสินให้ใช้เครื่องหมายการค้า เชียงราย แบรนด์

สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เช่น นํ้าผึ้ง ตราบุษราคัม ฮันนี่ จะมีความข้น และหนืดพอสมควร มีสีตามธรรมชาติ มีกลิ่นหอมของนํ้าผึ้งและดอกไม้ตามแหล่งที่ได้มา นํ้าผึ้งเกสรดอกลำไยนับเป็นนํ้าผึ้งที่มีรสหอมหวานเป็นพิเศษเหนือกว่านํ้าผึ้งจากพันธุ์ไม้อื่นทั้งหมด ปราศจากกาก ไขผึ้ง หรือเศษตัวผึ้งปะปน ไม่มีการใส่สารปรุงแต่งสี กลิ่น รสใดๆ อีกทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ

อนึ่ง วิสาหกิจชุมชนผลิต ภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เริ่มต้นจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง นายสิทธิชัย เพราพงษ์พันธุ์ มีฟาร์มเลี้ยงผึ้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านป่าก๋อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และก่อตั้งฟาร์มผึ้งขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่า ฟาร์มผึ้งสิทธิชัย 531 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสำหรับผึ้ง สามารถขยายพันธุ์ผึ้งได้ผลดีเช่นเดียวกับ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

การเลี้ยงผึ้งในขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนในชุมชน จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนในชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำนา

ต่อมาจึงได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันได้พัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนและใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

หน้า 13 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3388 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2561เชียงราย เอสเอ็มอี น้ำผึ้งดอกลำไย