ครม.เคาะ 8.5หมื่นล้านลุยรถไฟทางคู่“เด่นชัย-เชียงของ”เริ่มสร้างปี62เสร็จปี 65

31 July 2018


ครม.เคาะ 8.5หมื่นล้านลุยรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงของ” เริ่มก่อสร้าง 62 แล้วเสร็จปี 65

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)(31ก.ค.61) ว่า มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงินงบประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 4 ปี โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ระยะทางรวม 323 กิโลเมตร จำนวน 26 สถานี ในจำนวนนั้นเป็นอุโมงค์รถไฟ 4 อุโมงค์ ส่วนสัญญาในการก่อสร้าง มี 3 สัญญา จะเริ่มประกวดราคาภายในปีนี้ เวนคืนที่ดิน ช่วง ก.ค.-ธ.ค. 2562 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565“โครงการนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทางรถไฟเป็นทางเดี่ยวหมด รถไฟสวนกันไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหารถไฟดีเลย์ ไม่ตรงเวลา ดังนั้นเส้นทางนี้จะแยกจากอ.เด่นชัย จ.แพร่ ไปสู่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่เดิมทางรถไฟสิ้นสุดแค่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรื่องที่ดีที่ชาวเชียงรายจะมีรถไฟไปถึงแล้ว เส้นทางรถไฟนี้ผ่านทางจ.พะเยาด้วย”นายณัฐพร กล่าวรถไฟทางคู่ สำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี