"มีชัย"การันตี5กกต.เลือกประธานฯได้

31 July 2018


"มีชัย" ยัน กกต. 5 คน เลือกประธานฯได้  ชี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมควรเดินหน้าเลือกตั้งตามโรดแมป

 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  กล่าวถึงความเห็นที่แตกต่างจากหลายฝ่ายกรณีการเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ว่า แม้ขณะนี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ได้รับการสรรหา เพียง 5 คน จาก 7 คน ก็สามารถเลือกประธาน กกต.ได้ ไม่ถือเป็นการขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเห็นว่า ไม่ควรรอให้ครบ 7 คน เพราะใกล้ถึงช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งตามโรดแมป ในต้นปีหน้า แต่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรสำหรับการเลือกตั้ง จึงควรเดินหน้า และไม่ถือเป็นการตัดโอกาสว่าที่ กกต.อีก 2 คน ที่จะได้รับการสรรหามาในภายหลัง เพราะถือว่ามาไม่ทัน

“กฎหมายเขียนไว้แล้วว่า เมื่อครบ 5 คนก็เลือกได้ เพราะถ้าไม่เลือก ก็นำความกราบบังคมทูลไม่ได้ คนใหม่ก็เป็นไม่ได้ ชุดเก่าก็พะว้าพะวัง ตัวจะไป ชุดใหม่จะเอาอย่างไร การเลือกตั้งก็จะเดินไม่ได้ ดังนั้น ถ้ามองในภาพรวม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็ควรต้องเดินหน้า เจตนาก็บอกอยู่โต้ง ๆ แล้วว่า ถ้าครบ 5 คนแล้วก็เลือกไปเถอะ อย่าไปรอเลย ถ้ามีเวลา เช่น เราเพิ่งเลือกตั้งเสร็จ อีก 4 ปีจะเลือกตั้งใหม่  ก็ไม่ต้องรีบร้อน ก็รอกันไป แต่นี่จะเลือกตั้งอยู่แล้ว ชุดใหม่ก็ต้องรีบเข้ามา"

นายมีชัย กล่าวอีกว่า ก่อนที่จะเลือกประธาน กกต. ว่าที่ กกต.จะต้องพิจารณาและตัดสินใจกันให้ดี เพราะจะต้องดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ ไม่สามารถผลัดกันเป็นเหมือนในอดีต และในรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดว่า หากจะพ้นจากตำแหน่งประธาน จะต้องพ้นจากการเป็น กกต.ด้วย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.)ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 12 วรรคเก้า ระบุว่า  ถ้ามีกกต.ถึง 5 คน ให้ดำเนินการประชุมตามหน้าที่และอำนาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นใหถือว่า คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่มีอยุ่ และให้ดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบ ตามจำนวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกตอ่ไปโดยเร็ว


มีชัย ฤชุพันธุ์