บขส.-สถานีส่วนภูมิภาคอีสานใต้ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

27 July 2018
นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เขื่อนใน สปป.ลาว แตก ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ในเบื้องต้น บขส. ได้จัดส่งน้ำดื่มจากส่วนกลางไปสนับสนุนและมอบหมายให้นายสถานีจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีใกล้เคียงช่วยกันดูแลช่วยเหลือและรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคบจิจาคช่วยเหลือต่อไป และหากหน่วยงานหรือประชาชนท่านใดที่ต้องการร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว สามารถนำมาฝากส่งไปกับรถรับส่งพัสดุภัณฑ์ บขส.อุบลราชธานี ได้ เพื่อนำส่งมอบศูนย์ช่วยเหลือ จ.อุบลราชธานี ต่อไป
และในวันนี้ (27 ก.ค. 61) นายนพดล สุทธิจิตร์ นายสถานีเดินรถ (บขส.) อุบลราชธานี ได้เป็นตัวแทนบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ปลากระป๋อง อาหารแห้งกึ่งสำเร็จรูป เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม จำนวน 270 โหล ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บขส. และนายสถานี บขส.อีสานใต้ นำไปมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือ จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเขื่อนเซเปียนแตก ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือ จ.อุบลราชธานี
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
นายกฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดีเนื่องในวันพระใหญ่ พร้อมร่วมอธิษฐานให้ สปป.ลาว ผ่านพ้นวิกฤตด้วยดี เตือนเดินทางวันหยุดยาวขอให้ปลอดภัย
'อาเซียน' ต้องช่วยซับน้ำตา "พี่น้องชาวลาว" ... "ອາຊຽນຕ້ອງຊ່ວຍເຫລືອນໍ້າຕາຂອງອ້າຍນ້ອງລາວ."
ฐานเศรษฐกิจ สปป.ลาว บขส. บริจาค อีสานใต้ ผู้ประสบภัย Thansettakij สถานีส่วนภูมิภาคอีสานใต้