'อี-คอมเมิร์ซ' โตทะลุ 2.8 ล้านล้าน!

27 July 2018
'เอ็ตด้า' ชี้! อี-คอมเมิร์ซไทยโตไม่หยุด ตัวเลขสำรวจล่าสุดทะลุ 2.8 ล้านล้านบาท เผย B2B อี-คอมเมิร์ซนำโด่ง 1.675 ล้านล้านบาท ส่วน B2C อี-คอมเมิร์ซไทยมูลค่าสูงสุดในอาเซียน คาดปี 61 มูลค่ารวมทะยาน 3 ล้านล้านบาท

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็ตด้า (ETDA) เปิดเผยว่า ในปี 2560 ไทยมีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซทั้งสิ้น 2.812 ล้านล้านบาท จากเดิมมีมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 8.76% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ ประเภท B2B ประมาณ 1.675 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 59.56% รองลงมาเป็นมูลค่าของประเภท B2C จำนวนมากกว่า 8.12 แสนล้านบาท หรือ 28.89% และส่วนที่เหลือราว 3.24 แสนล้านบาท หรือ 11.55% เป็นมูลค่าตามธุรกิจประเภท B2G เมื่อเทียบมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ ของปี 2560 กับปี 2559 จะพบว่า มูลค่าของประเภท B2B มีการเติบโตขึ้น 8.63% เช่นเดียวกับประเภท B2C ที่เติบโตขึ้น 15.54%

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็ตด้า (ETDA)ทั้งนี้ ในส่วนของการแบ่งมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ ตามประเภทอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ สูงที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 8.69 แสนล้านบาท (30.92%) , อันดับที่ 2 อุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 6.58 แสนล้านบาท (23.40%) , อันดับที่ 3 อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 4.17 แสนล้านบาท (14.83%) , อันดับที่ 4 อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 4.04 แสนล้านบาท (14.37%) , อันดับที่ 5 อุตสาหกรรมการขนส่ง มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 1.04 แสนล้านบาท (3.73%) , อันดับที่ 6 อุตสาหกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 1.9 หมื่นล้านบาท (0.70%) , อันดับที่ 7 อุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 1.1 หมื่นล้านบาท (0.43%) และอันดับที่ 8 อุตสาหกรรมการประกันภัย มีมูลค่า อี-คอมเมิร์ซ 2.7 พันล้านบาท (0.10%)

สำหรับในส่วนของ B2C นั้น หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ในปี 2560 ไทยถือว่ามีมูลค่าสูงสุด คือ 23.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมา คือ มาเลเซีย มีมูลค่า 21.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ , เวียดนาม มีมูลค่า 6.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ , อินโดนีเซีย มีมูลค่า 6.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสิงคโปร์ มีมูลค่า 4.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่วนในปี 2561 ตลาด อี-คอมเมิร์ซ ในไทยยังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากมองว่า ดิจิตอลเข้าไปสู่ชีวิตประจำวันของคนไทยโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและช่องทางการขายสินค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยดิจิตอลคอนเทนต์ อาทิ การดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ ถือเป็นตลาดที่น่าจับตามอง โดยมีมูลค่าตลาดสูงมาก ทั้งนี้ คาดว่า ในปี 2561 ตลาด อี-คอมเมิร์ซ จะมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านบาท

นางสุรางคณา กล่าวต่อไปอีกว่า เอ็ตด้ายังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในการจัดตั้ง e-Commerce Park ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ e-Commerce Park อันจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรม อี-คอมเมิร์ซ ตลอดจนธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบนิเวศและยกระดับการแข่งขันให้มีมาตรฐานและทัดเทียมสากล


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,386 วันที่ 26-28 ก.ค. 2561 หน้า 01-15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
รีด VAT 10% อี-คอมเมิร์ซต่างชาติ!!
อี-คอมเมิร์ซ เดือด! ยักษ์ข้ามชาติรุกหนัก - คาดครึ่งปีหลังมาร์เก็ตเพลสแข่งดุ
E-commerce ฐานเศรษฐกิจ อี-คอมเมิร์ซ อาเซียน เอ็ตด้า B2B Thansettakij