ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย หนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่-สร้างโรงเลี้ยงแพะ

27 July 2018


ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ

นายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน  3,200 ชุด ให้กับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในถิ่นทุรกันดาร และโครงการก่อสร้างโรงเรือนแพะพอเพียงสำหรับราษฏรที่ได้รับแพะพระราชทาน การสนับสนุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางดำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ปตท.สผ.กำไรไตรมาส 2 วูบ ต้นเหตุค่าบาทอ่อน
ปตท.สผ.ขายสัดส่วนลงทุนแหล่งมอนทาราตามกลยุทธ์บริหารจัดการ
ฐานเศรษฐกิจ ปตท.สผ. ผู้ประสบภัย ถุงยังชีพ ไก่ไข่ ไก่ เลี้ยงไก่ไข่ Thansettakij โรงเลี้ยงแพะ แพะ