ปภ.สั่งเตือน เหนือ-อีสาน รับมือฝนตกชุก ระวังคลื่นถล่ม 2-3 เมตร วันที่ 28-30 ก.ค.นี้

27 July 2018


- 27 ก.ค. 61 - นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นอีก ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุทุกภัยโดยเฉพาะพื้นที่เคยเกิดภัยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร

ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และแจ้งการเดินเรือ เรือเล็ก เรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก หรือเรือเฟอร์รี่ ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังจัดเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พอเพียงและให้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมก่อนออกเรือ ชาวเรือควรเดินเรือไปด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้


ฝนตก ฐานเศรษฐกิจ ปภ. ฝนตกชุก Thansettakij