สนช.ประชุมเลือกประธาน กกต.31 ก.ค.นี้

26 July 2018
ประธาน สนช. เผยเตรียมเปิดรับสมัคร เพื่อสรรหา กกต. 2 คนสุดท้าย ระบุ การเปิดรับสมัครใหม่ เหมาะสมกว่าใช้วิธีทาบทาม ส่วนการนัดประชุมเลือกประธาน กกต. จะมีขึ้น 31 ก.ค. นี้

-26 ก.ค.2561- นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เหลืออีก 2 คน เพื่อให้ได้ครบตามจำนวน 7 คน ว่า  เบื้องต้นได้หารือกับประธานศาลฎีกา และประธานศาลปกครองสูงสุดแล้ว ว่าจะเปิดรับสมัครใหม่เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติได้เข้ารับการสรรหา โดยจะไม่ใช้วิธีการทาบทาม เนื่องจากเกรงว่าจะไม่เหมาะสม ทั้งนี้ หากเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่คาดว่าจะร่นระยะเวลาในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาจาก 90 วัน เหลือ 60 วัน แต่ในส่วนของการพิจารณาของ สนช. อาจต้องใช้กรอบเวลา 45 วันตามที่กฎหมายกำหนด เพราะไม่สามารถเร่งรัดได้ เนื่องจากเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความประพฤติและจริยธรรม  ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จช่วงเดือน พ.ย. นี้

ประธาน สนช. ยังได้กล่าวถึง การเลือกประธาน กกต.คนใหม่ว่า  เลขาธิการวุฒิสภาจะตรวจสอบคุณสมบัติของ กกต. ทั้ง 5 คน อย่างละเอียดอีกครั้ง  หากครบถ้วนถูกต้อง ก็จะนัดประชุมเลือกประธาน กกต.ได้ ในวันที่ 31 ก.ค. นี้  โดยในการเลือกประธาน กกต. นั้น จะให้ว่าที่ กกต. ทั้ง 5 คนเลือกกันเองด้วยการลงคะแนน  เมื่อได้รายชื่อประธาน กกต.แล้ว จะส่งให้ประธาน สนช. นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

 


พรเพชร วิชิตชลชัย