EXIM BANK ชี้แจงเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว

25 July 2018


- 25 ก.ค. 61 - นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า EXIM BANK ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านผู้ลงทุนของโครงการฯ และทราบว่า เกิดเหตุพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องใน สปป.ลาว ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าสู่พื้นที่กักเก็บน้ำของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ทำให้เขื่อนดินย่อยสร้างขึ้นเพื่อเสริมการกั้นรอบอ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อยโครงการโรงไฟฟ้าเกิดการทรุดตัว เกิดรอยร้าวและน้ำไหลออกไปสู่พื้นที่ท้ายน้ำและลงสู่ลำน้ำเซเปียนที่อยู่ห่างพื้นที่เขื่อน และก่อให้เกิดเหตุอุทกภัยบริเวณใกล้เคียง ในเรื่องนี้ EXIM BANK จะดำเนินการร่วมมือกับโครงการในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และในเบื้องต้น EXIM BANK ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแก่ สปป.ลาว ในครั้งนี้ จำนวน 100,000 บาทผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ความร่วมมือของ EXIM BANK ในการสนับสนุนทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินอื่นแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยเป็นไปเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้มีการกำหนดให้ผู้ลงทุนดำเนินการตามมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นไปตามกฎระเบียบของ สปป.ลาว รวมทั้งกำหนดให้มีที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ EXIM BANK จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป


ฐานเศรษฐกิจ EXIM BANK Thansettakij โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ