“พาณิชย์” จ่อระงับนำเข้ามะพร้าว 3 เดือน

25 July 2018


‘พาณิชย์’ เตรียมใช้มาตรการระงับนำเข้ามะพร้าวชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน ยืนยันผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ พร้อมสั่งตรวจสต็อกโรงงานมะพร้าวที่นำเข้ามะพร้าวใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากพบทำผิดเงื่อนไขจะยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า

- 25 ก.ค. 61 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวในประเทศและการเตรียมใช้มาตรการระงับการนำเข้ามะพร้าว 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เพื่อแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ว่า ผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการระงับนำเข้ามะพร้าวชั่วคราวเพื่อพยุงราคามะพร้าวในประเทศ

ขณะเดียวกันได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ จัดทำข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560-2561 เพื่อพิจารณาว่าปริมาณการนำเข้าสอดคล้องกับความต้องการใช้หรือไม่ รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต็อกโรงงานมะพร้าวที่มีการนำเข้ามะพร้าวทั่วประเทศ หากพบว่าไม่สอดคล้องหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า


นอกจากนี้ ยังหารือกับผู้ประกอบการกับถึงข้อจำกัดการใช้มะพร้าวในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการระบุว่ามะพร้าวต่างประเทศมีต้นทุนที่ถูกกว่า ขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องนำเข้าบางส่วน เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอดังนั้น การแก้ปัญหาในระยะยาว กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งเพิ่มผลผลิตในประเทศและลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อให้มะพร้าวไทยสามารถแข่งขันกับมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศได้

กระทรวงพาณิชย์ได้รับการแจ้งจากกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียว่าได้ยกเลิกระงับการนำเข้าลำไยจากไทยแล้ว ซึ่งเป็นผลจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้อินโดนีเซียทบทวนมาตลอด


กระทรวงพาณิชย์ เศรษฐกิจ ฐานเศรษฐกิจ พาณิชย์ นำเข้า มะพร้าว Thansettakij ระงับนำเข้า นำเข้ามะพร้าว