อะไรก็เป็นไปได้ที่ขอนแก่น การเติบโตของเมืองที่รวดเร็ว

25 July 2018


เป็นเวลากว่า 5 ปีที่การพัฒนาเมือง Smart City แพร่หลายไปในทุกภูมิภาคของไทย ซึ่งหัวใจสำคัญอันดับต้นๆ เลยคือการพัฒนาทรัพยากรสำคัญ ซึ่งก็คืออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Smart Mobility, Smart Living, Smart Citizen, Smart Economy, Smart Environment และ SmartGovernance ทุกสาขาของการพัฒนาล้วนต้องใช้ Space (อสังหาฯ) เป็นปัจจัยพื้นฐานทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกันว่าอสังหาฯ ขอนแก่นจึงมีการพัฒนาในแนวโน้มที่สูงอย่างต่อเนื่อง

https://www.facebook.com/myKhonKaen/การบริหารจัดการ Land used efficiency และลดการทำให้เกิดการเติบโตของเมืองแบบไร้ระเบียบ (Urban Sprawl) จึงถือได้ว่าเป็นมิติใหม่แห่งการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์มักเป็นไปตามมุมมองและความเชื่อของผู้ประกอบการในแต่ละรายเป็นที่ตั้ง

ดังนั้นสิ่งที่เป็นความท้า ทายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมองเมืองขอนแก่นนั้นคือเรื่องของการมองผ่านข้อจำกัดเดิมๆ และต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของเมืองขอนแก่น เช่น การเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งภาคธุรกิจและการลงทุนนานาชาติ โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติ การเป็น medical Hub ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โครง การระบบขนส่งมวลชนทางราง (Light Rail Transit system-LRT) แผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit-Oriented Development : TOD) โครงการขอนแก่น MICE City
ล่าสุดมีนักธุรกิจเอกชนรายใหญ่ของเมืองขอนแก่นกำลังพัฒนาโครงการ E Sport Arena และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากกรุงเทพฯพัฒนาโครงการ Kan Koon คอนโดฯใจกลางเมืองขอนแก่นภายใต้ Concept “Smart Living อริยชนอุดมสุข” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ไทยแลนด์ 4.0) โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั้นได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ

https://prkhonkaen.com/ef8208qu9091ui/การเติบโตในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดขอนแก่นนั้นจะมีการเติบโต โดยมีนัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะขอนแก่น Smart City ซึ่งจากรายงานแนว โน้มธุรกิจภาคตะวันออกเฉียง เหนือของธนาคารแห่งประเทศ ไทย ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแนวโน้มคาดว่าจะเพิ่มขึ้น และจากการสำรวจในส่วนราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ สำหรับพื้นที่ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น ราคา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 28.53% ซึ่งถือว่า สูงที่สุดในภาคอีสาน

วันนี้นับเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญที่จังหวัดขอนแก่นจะสร้างให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นที่จับตามองจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย

|บทความ : อะไรก็เป็นไปได้ที่ขอนแก่น การเติบโตของเมืองที่รวดเร็ว
|โดย : อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 31 ฉบับ 3385 ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค.2561