พัฒนาคมนาคมทั้งระบบ“ราชธานีเจริญศรีโสธร”สร้างสะพานไทย-ลาวเเห่งที่6

24 July 2018


พัฒนาคมนาคมทั้งระบบ“ราชธานีเจริญศรีโสธร”สร้างสะพานไทย-ลาวเเห่งที่6

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงผลการประชุมครม. สัญจร (24ก.ค.61) ว่า ครม.มีมติรับทราบผลการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ราชธานีเจริญศรีโสธร: อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร) ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร รวมถึงเห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ แบ่งเป็น 3 โครงข่าย คือ โครงข่ายคมนาคมทางถนน จำนวน 12 สายทาง โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ โดย 1. เร่งรัดดำเนินการขยายอาคารสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีให้เร็วขึ้นจากแผนที่กำหนดไว้เดิมเมื่อปี 2565

2.เร่งรัดศึกษาสนามบินมุกดาหาร เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาประกอบข้อเสนอ ที่ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้เพิ่มเติมในส่วนของสนามบินเลิงนกทา เป็นสนามบินพาณิชย์ โครงข่ายคมนาคมทางราง โดย 1. เร่งรัดศึกษาโครงการรถไฟทางคู่ วารินชำราบ-ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และ 2. เร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟจากสถานีวารินชำราบ-อำนาจเจริญ-เลิงนกทา เชื่อมโครงการรถไฟทางคู่ “บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม”

นายณัฐพร กล่าวว่า ภาคเอกชนในพื้นที่มีข้อเสนอด้านคมนาคมรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ ซึ่งกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเห็นด้วยอยู่แล้ว แต่ต้องพิจารณาเรื่องการจัดลำดับความเร่งด่วน
โครงการหนึ่งที่น่าสนใจ คือการก่อสร้างสะพานพัฒนามิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 6 ที่อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว 1 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเมืองนครเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ โดยโครงการมีมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านบาท และจะทำให้การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโครงการต่อมาคือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี ซึ่งตามแผนจะมีการขยายหลุมจอดจากปัจจุบันที่มีแค่ 5 หลุมจอดเป็น 10 หลุมจอด คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 และจะมีการเพิ่มสะพานเทียบหรืองวงช้างจาก 2 ไปเป็น 4 ภายในปี 2563 ทั้งนี้ การปรับปรุงท่าอากาศยานอุบลราชธานีจะให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) มีการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 4 ชั้น ดำเนินการในปี 2563 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่คาดว่าจะดำเนินการในปี 2565-2567 ซึ่งจะสามารถเพิ่มความจุจาก 1,000 คนต่อชั่วโมงเป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง

นายณัฐพรกล่าวต่อว่า ด้านการคมนาคมทางราง จะมีการศึกษาการสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางวารินชำราบไปยังช่องเม็ก เริ่มศึกษาในปี 2563 อีกเส้นทางคือโครงการรถไฟเชื่อมจากวารินชำราบ-อำนาจเจริญ-เลิงนกทา ซึ่งเส้นทางสายนี้จะเชื่อมกับเส้นทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม โดยตั้งแต่ปี 2557-2561 รัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทางถนน จำนวน 26,654 ล้านบาทเศษ และในปี 2562 คาดว่าจะจัดสรรงบประมาณอีก 4,973 ล้านบาทเศษครม.สัญจร ราชธานีเจริญศรีโสธร สะพานไทย-ลาวเเห่งที่6