พาณิชย์ผนึกอาลีบาบาเร่งขยายสินค้าไทยบุกจีนผ่านออนไลน์

24 July 2018


“พาณิชย์”ผนึกอาลีบาบาเร่งขยายสินค้าไทยบุกตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับคณะผู้บริหารอาลีบาบากรุ๊ป ซึ่งได้มีการติดตามสถานะความร่วมมือที่ผ่านมาในโครงการ Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com โดยปัจจุบันมีสินค้าข้าวให้เลือกมากกว่า 78 รายการ ซึ่งแบรนด์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนผ่านช่องทางอื่นๆ ของอาลีบาบาทั้ง online และ offline เช่น Tmall-Mart และ RT-Mart ด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์ และอาลีบาบาตั้งเป้าหมายให้มีสินค้ามากกว่า 500 รายการภายในสิ้นปีนี้ จึงเร่งสรรหาสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของไทยอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากสินค้าข้าวแล้วผู้แทนจากอาลีบาบาแจ้งว่า สินค้าที่ทางอาลีบาบาสนใจและมีศักยภาพในตลาดจีน และจะร่วมมือกับไทยในการส่งเสริม ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง มะพร้าว รวมไปถึงกุ้ง ซึ่งไทยมีชื่อเสียง และมีคุณภาพของผลผลิตที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยความร่วมมือที่ผ่านมาทำให้ปริมาณการขายสินค้า Tmall สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ในวันเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์ 6.18 (วันที่18เดือน6) ซึ่งมียอดขายทุเรียนสูงถึง 1.13 ล้านกิโลกรัม และยอดขายกุ้งเพิ่มขึ้นถึง 2275%

ทั้งนี้ทางอาลีบาบาได้ให้ความสนใจสินค้า ประเภทอัญมณี หัตถกรรม ยางพารา และกล้วยไม้ไทย เพื่อนำไปพิจารณาถึงศักยภาพการขายแบบ e-Auction บนเว็บไซต์ของอาลีบาบา  โดยในการประชุมยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ ในการแนะนำและส่งเสริมข้าวชนิดใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดจีน เช่น ข้าว กข43 และข้าวสีชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ปัจจุบันชาวจีนผู้บริโภคข้าวไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในภาคใต้ของจีน จึงเป็นโอกาสของไทยในการเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนอื่นๆ อาทิ กลุ่มผู้บริโภคผู้มีอายุน้อยและกลุ่มผู้บริโภคที่พักอาศัยในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์และอาลีบาบามีแนวทางความร่วมมือในอนาคตที่ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การผลักดันสินค้าข้าวและผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมข้าว กข 43 เข้าสู่ตลาดจีน การฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ด้านการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน และ การจัดแสดงสินค้าไทยบน Thai Rice Flagship Store ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และกระทรวงพาณิชย์ได้มีแผนการดำเนินงานกับอาลีบาบาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น

ผลักดันให้มีรายการสินค้าบน Thai Rice Flagship Store มากกว่า 150 รายการภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ จัดกิจกรรม Pre-sale สินค้าข้าวไทยก่อนวันคนโสดในเดือนตุลาคม จัดกิจกรรม Thai Direct Custom Pre-Sale ในซุ้มนิทรรศการ Tmall Thailand Pavilion ภายในงาน China Import Expo เดือนพฤศจิกายน และการเปิดตัว Thai Rice Flagship Store พร้อมแนะนำข้าว กข 43 อย่างเป็นทางการในจีนช่วงเดือนธันวาคมกระทรวงพาณิชย์ จีน อาลีบาบา ช็อปปิ้งออนไลน์ ทุเรียน