ปตท.สร้างอาชีพผู้พิการทางการได้ยิน

26 July 2018


แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการคืนกลับสู่สังคมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยล่าสุดกับธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยราชสุดา เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ได้เข้าร่วมงานกับคาเฟ่ อเมซอน 2 สาขา คือที่สำนักงานอธิการบดี และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล“เทวินทร์ วงศ์วานิช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บอกว่า ก่อนหน้านี้ทางปตท.ได้มีการบริจาคสนับสนุนผู้พิการมาโดยตลอด จนปี 2560 ได้เปลี่ยนรูปแบบมาจัดตั้งเป็น บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อดำเนินงานทางด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับ กลุ่มปตท. โดยมุ่งพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้นำเรื่องความช่วยเหลือผู้พิการในการสร้างอาชีพ ผ่านโครงการ Cafe Amazon for Chance โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผ่านการจัดอบรมและฝึกฝนให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยเริ่มต้นจากน้องๆ ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ทั้ง 2 สาขา ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทำงานและการสั่งซื้อ รวมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ อาทิ เครื่องบดอัตโนมัติ (Hybrid Machine) และระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งจะขยายโครงการความช่วยเหลือ และพัฒนาน้องๆ ผู้พิการเหล่านี้ ไปยังสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม โดยจะขยายเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาบ้านเจ้าพระยา สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง สาขากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในปีนี้ ซึ่งกำไรจากร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ดำเนินงานโดยผู้พิการทางการได้ยิน จะนำไปเป็นกองทุนในการพัฒนาอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการด้วย

นอกจากโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ปตท.ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาปั๊มนํ้ามันที่เป็นอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design อำนวยความสะดวกต่อผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยขณะนี้ดำเนินการแล้วทั้งหมด 300 สาขาของปั๊ม ปตท. และจะขยายต่อไปเรื่อยๆ สำหรับปั๊มที่สามารถปรับปรุงได้ด้วย ส่วนปั๊มใหม่ของปตท. จะออกแบบให้เป็น Friendly Design ทั้งหมด

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,386 วันที่ 26-28 ก.ค. 2561ปตท. เทวินทร์ วงศ์วานิช มหิดล อะเมซอน เพื่อสังคม (Social Enterprise) ผู้พิการทางการได้ยิน