ศาลรับฟ้องยึดทรัพย์ 42 ล. “เมียอริสมันต์” รวยผิดปกติ นัดพิจารณาครั้งแรก 28 ก.ย.นี้

23 July 2018


ศาล รับฟ้องยึดทรัพย์ “นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง” ร่ำรวยผิดปกติ 42 ล. ตกเป็นของแผ่นดิน นัดพิจารณาครั้งแรก 28 ก.ย.นี้

- 23 ก.ค. 61 - ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลนัดฟังคำสั่งในคดีหมายเลขดำ อม.77/2561 ที่อัยการสูงสุด ผู้กล่าวหายื่นฟ้อง นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อายุ 45 ปี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย ภรรยานายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ผู้ถูกกล่าวหา ขอให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 38

กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ว่า นางระพิพรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติรวมมูลค่า 42,816,226 บาท

ในวันนี้ (23 ก.ค.) องค์คณะทั้ง 9 คน ซึ่งประกอบด้วย นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา, นายไสลเกษ วัฒนพันธ์ รองประธานศาลฎีกา, นายประทีป ดุลพินิจธรรมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, นายนิพนธ์ ใจสำราญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา, นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา, นายโสภณ โรจน์อนนท์ รองประธานศาลฎีกา, นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง รองประธานศาลฎีกา และนายชัยยุทธ ศรีจำนง ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ได้ประชุมภายในเพื่อเลือกเจ้าของสำนวนและได้พิจารณาคำฟ้องรวมทั้งข้อกฎหมายว่า คดีอยู่ในอำนาจที่พิจารณาพิพากษาหรือไม่ ขณะที่ทีมทนายความของนางระพิพรรณ ได้มาติดตามผลคำสั่งศาลด้วย

กระทั่งเวลา 14.00 น. ทีมทนายของนางระพิพรรณ ระบุว่า ศาลได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีไว้และนัดพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่ 28 ก.ย. นี้ เวลา 14.00 น. ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นนางระพิพรรณต้องเดินทางมาศาลเพื่อจะสอบถามว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธโดยศาลจะส่งหมายแจ้งวันนัดให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับคดีนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดนางระพิพรรณ สมัยดำรงตำแหน่งเป็น สส.พรรคเพื่อไทยว่า ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนางระพิพรรณ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร 6 บัญชี จำนวนเงิน 27,618,954 บาท ที่ดิน 3 แปลง มูลค่า 9,492,000 บาท สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง มูลค่า 2,000,000 บาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 1,805,272 บาท และเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร จำนวนเงิน 1,900,000 บาท รวมมูลค่า 42,816,226 บาท ขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน


การเมือง ยึดทรัพย์ ฐานเศรษฐกิจ อริสมันต์ Thansettakij ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง เมียอริสมันต์ อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง