"อาคม" ตามความก้าวหน้าสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่6

23 July 2018


คมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 6

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ โฆษกกระทรวงฯ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รองโฆษกกระทรวงฯ คณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และพื้นที่ใกล้เคียง

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับฟังการบรรยายสรุป ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสำรวจ ออกแบบโครงการสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี- สาละวัน) ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ และประชาชนให้การต้อนรับจากการประชุมการพัฒนาร่วมกัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายสปป.ลาว ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงบริเวณ อุบลราชธานี - สาละวัน ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยพิจารณาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน โครงข่ายโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 นี้ จะช่วยให้ประชาชนเดินทางระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สปป.ลาว และเชื่อมโยงไปเวียดนาม ได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง

รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจขนส่งและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ จากข้อสรุปร่วมระหว่าง 2 ประเทศ มีจุดเริ่มต้นที่ กม.23+350 (บ้านโนนตาล ต.นาตาล อ.นาตาล) จุดสิ้นสุดที่ กม.546+800 (เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน) รวมความยาวโดยประมาณ 25.8 กิโลเมตรขณะนี้ การออกแบบแล้วเสร็จ กรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าเสนอ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณาได้ภายในสิ้นปีนี้ และจะมีการประชุมหารือระหว่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ คาดการณ์ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างในส่วนของไทยประมาณ 4,300 ล้านบาท และให้ ทล. เตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงโครงข่ายโดยรอบโครงการฯ ให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อุบลราชธานี คมนาคม