กฟภ.จิตอาสาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

23 July 2018


กฟภ.จิตอาสาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระและประชาชน ปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลายี่สกและปลาตะเพียนทอง บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


ฐานเศรษฐกิจ จิตอาสา กฟภ. ร.10 เฉลิมพระเกียรติ ร.10 Thansettakij