'อาคม' ประชุมกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 เตรียมพร้อม ครม.สัญจร-ฟังสรุปโครงการสำคัญ

23 July 2018


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ รับฟังบรรยายสรุปโครงการสำคัญ โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ โฆษกกระทรวงฯ , นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ , นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รองโฆษกกระทรวงฯ , หัวหน้าหน่วย , คณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน รวม 9 แห่ง, เส้นทางคมนาคมทางถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขนาด 4 และ 2 ช่องจราจร, สนามบินพานิชย์ 1 แห่ง, การคมนาคมทางรถไฟ เป็นศูนย์กลางเส้นทางเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอินโดจีน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และจีน
โดยมีโครงการเกี่ยวกับกระทรวงฯ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนยโสธร - เลิงนกทา, 2.โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลฝั่งตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 231, 3.โครงการแก้ไขน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 2178 วารินชำราบ-กันทรลักษ์ (จ.อุบลฯ), 4.โครงการเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหลวงหมายเลข 220 ตอนวังหิน-ขุขันธ์ (จ.ศรีสะเกษ), 5.โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 อุบลฯ-ตระการพืชผล, 6.โครงการทางหลวงหมายเลข 2083-2351 (มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย), 7.โครงการทางหลวงหมายเลข 202 ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศา ตอนยโสธร-อำนาจเจริญ, 8.โครงการทางหลวงหมายเลข 292 ตอนทางเลี่ยงเมืองยโสธร, 9.การก่อสร้างถนนวงแหวนด้านทิศเหนือ จ.ศรีษะเกษ, 10.โครงการขยายผิวจราจรสาย อจ. 3022 แยก ทล.212-บ้านพุทธอุทยาน, 11.โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6, 12.การก่อสร้างถนนเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติอุบลฯ, 13.โครงการขยายสนามบินนานาชาติอุบลฯ, 14.การศึกษาสนามบินมุกดาหาร สนามบินเลิงนกทา, 15.โครงการรถไฟทางคู่วารินชำราบ-ช่องเม็ก, 16.การศึกษาโครงการรถไฟเชื่อมจากสถานีวารินชำราบ-อำนาจเจริญ-เลิงนกทาเพื่อเชื่อมโครงการรถไฟทางคู่, 17.โครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข 217, 18.โครงการเพิ่มศักยภาพทางหลวงสายหลัก 221 ตอน ศรีษะเกษ-ภูเงิน-กัณทรลักษ์, 19.โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'อาคม' ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานอุบลฯ "แก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย-ขยายศักภาพสนามบิน"
“อาคม” แจงสื่อจีนรถไฟไทย-จีนยันพร้อมลงทุนเอง
ฐานเศรษฐกิจ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คมนาคม ครม.สัญจร อีสาน Thansettakij