มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน "นครราชสีมา-บุรีรัมย์-ชัยภูมิ" นัดที่ 1 ได้กว่า 390 ล้านบาท

22 July 2018


กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในพื้นที่ จ.นครราชสีม , บุรีรัมย์ และชัยภูมิ นัดที่ 1 ขายทรัพย์สินได้กว่า 390 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ นัดที่ 1 ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมสังเกตการณ์การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งมี น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ และร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในมหกรรมขายทอดตลาด
สำหรับทรัพย์ที่นำมาประกาศขายเป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ โดยมีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจำนวน 331 คดี 353 รายการ ราคาประเมินรวม 757,835,758.77 บาท ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาดประมาณ 400  คน โดยผลการขายทอดตลาดในวันนี้ ขายได้ 158 คดี 170 รายการ ราคาประเมิน 317,236,196.75 บาท ขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 390,961,000 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 23.24

นอกจากนี้ มีจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยมีผู้สนใจขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายและสนใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของกรมบังคับคดีเป็นจำนวนมาก และกิจกรรมบูรณาการร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน โดยจัดให้มีนวัตกรรมนวดเพื่อสุขภาพ โดยมี นายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจชุมชน (SHE) "สตรีที่เคยก้าวพลาด" อันเป็นการส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการนวดเพื่อสุขภาพจำนวน 115 คน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Offering Auction ครั้งที่ 4 นัดที่ 1
กรมบังคับคดีจับมือธนาคารกรุงไทยขายทอดตลาดทรัพย์สินเขตพื้นที่กทม.
ฐานเศรษฐกิจ กรมบังคับคดี ชัยภูมิ ทรัพย์สิน บุรีรัมย์ นครราชสีมา Thansettakij มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน