ดุสิตโพล เผย ปชช. มอง ครม.สัญจรครั้งนี้ "มีนัยยะทางการเมือง"

22 July 2018


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,132 คน ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ค. 2561 ในประเด็น "ครม.สัญจร ในสายตาประชาชน" สืบเนื่องจากกำหนดการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. จ.อำนาจเจริญและอุบลราชธานี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำทีม ครม. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ และดูความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ว่า มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง แต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจมีนัยยะทางการเมือง ... สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.สัญจร ที่ จ.อำนาจเจริญและอุบลราชธานี
อันดับ 1 อยากให้การลงพื้นที่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างแท้จริง 50.22%
อันดับ 2 อาจมีนัยยะทางการเมืองเกี่ยวกับการหาเสียง ดูด ส.ส. ตามที่เป็นข่าว 33.38%
อันดับ 3 ไม่อยากเห็นความขัดแย้ง หรือ หาประโยชน์จากเรื่องนี้ 26.74%
อันดับ 4 อยากให้มีการลงพื้นที่ทุกจังหวัด มีความเท่าเทียมกัน 21.12%
อันดับ 5 รัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการจัด ครม.สัญจร เป็นเรื่องปกติทางการเมือง 14.62%

2."ผลดี" ที่จะได้จากการจัด ครม.สัญจร คือ
อันดับ 1 ได้ลงพื้นที่ ได้พบปะ รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่จริง 68.14%
อันดับ 2 ประชาชนได้ใกล้ชิด พูดคุยกับนายกฯ โดยตรง 39.26%
อันดับ 3 มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่สำคัญในพื้นที่ 25.54%
อันดับ 4 กระตุ้นการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ 23.87%
อันดับ 5 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน 19.69%

3."ความคาดหวัง" ของประชาชนต่อการจัด ครม.สัญจร ในครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อนประสบปัญหาได้เข้าพบและชี้แจงด้วยตนเอง 46.74%
อันดับ 2 มีการนำผลจากการประชุมไปสานต่อ แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด 30.37%
อันดับ 3 จังหวัดได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยดี 24.17%
อันดับ 4 ลงพื้นที่ด้วยความจริงใจ ไม่มีนัยยะแอบแฝง 19.55%
อันดับ 5 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 16.85%

4.ประชาชนคิดว่าการจัด ครม.สัญจร ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่?
อันดับ 1 มีนัยยะทางการเมือง 61.21%
เพราะเป็นการลงพื้นที่เพื่อหยั่งเสียงประชาชน มีความข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องการดูกระแสตอบรับของประชาชน เป็นการหาแนวทางในการทำงาน สร้างผลงาน สถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้น แข่งขันกันมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่มี 38.79%
เพราะเป็นการประชุม ครม.สัญจร ปกติ ไม่น่ามีนัยยะแฝง รัฐบาลต้องการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น เชื่อมั่นในตัวนายกฯ รัฐบาลมีอำนาจมากพออยู่แล้ว ฯลฯ

5.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับกระแสข่าวการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการ "ดูด ส.ส."
อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 47.70%
เพราะไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหว ยังไม่ชัดเจน อาจเป็นเพียงการโจมตีกันเพื่อทำลายความเชื่อมั่นให้ลดลง ฯลฯ
อันดับ 2 เห็นด้วย 31.01%
เพราะรัฐบาลต้องการสร้างฐานเสียง ขยายกลุ่มนักการเมืองที่มีอยู่ หาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ตรงใจประชาชน มีการย้ายพรรคกันหลายคน รัฐบาลมีอำนาจมาก ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่เห็นด้วย 21.29%
เพราะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ ส.ส. เป็นการสร้างกระแสมากกว่า การประชุมใช้ระยะเวลาสั้น ไม่น่าจะทำอะไรได้ รัฐบาลมีความตั้งใจในการทำงาน ต้องการลงพื้นที่เพื่อรับฟังประชาชน ฯลฯ

6.ประชาชนคิดว่า ควรจะมีนักการเมืองในพื้นที่มาร่วมต้อนรับ ครม.สัญจร หรือไม่?
อันดับ 1 ไม่ควร 52.01%
เพราะอาจถูกมองว่าเป็นเกมการเมือง ต้องการเอาใจรัฐบาล ไม่เป็นกลาง จะได้ตัดปัญหา ไม่เป็นประเด็นให้ถูกโจมตี ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่มาต้อนรับมากกว่า ฯลฯ
อันดับ 2 ควรจะมี 47.99%
เพราะเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ เป็นปากเสียงแทนประชาชน จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่จะพบนายกฯ คอยสังเกตการณ์ดูการทำงานของรัฐบาล ช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“บิ๊กตู่”ชี้“ครม.สัญจรอุบลฯ” ไม่หวังผลการเมือง
ชงครม.สัญจร 24 ก.ค. อนุมัติรถไฟทางคู่ "เด่นชัย-เชียงของ"
การเมือง ฐานเศรษฐกิจ ครม. คณะรัฐมนตรี ดุสิตโพล ครม.สัญจร Thansettakij นัยยะทางการเมือง