พาณิชย์จับมือ 4 ประเทศอาเซียนจัดงานใหญ่ MOU ร่วมมือการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคใต้

20 July 2018


- 20 ก.ค. 61 - ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานเปิดงานร่วมกับรัฐมนตรี หรือผู้แทนรัฐบาลของ 4 ประเทศ ภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ IMT-GT และ BIMP-EAGA ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งในงานได้มีผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย ร่วมกับสินค้าจากผู้ประกอบการอีก 4 ประเทศ ดังกล่าว จำนวนรวม 230 คูหา นอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้แทนระดับนโยบายของ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เช่น รัฐมนตรีด้านการพัฒนาเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย เป็นต้น

สามารถกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ามุ่งขยายการเชื่อมโยงระหว่าง 14 จังหวัดภาคใต้และชายแดนของไทย กับรัฐชายแดนของมาเลเซีย เช่น รัฐเประ รัฐปะลิส รัฐเคดะห์เป็นต้น และขยายตัวไปยังจังหวัดของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย รวมทั้งจะสร้าง Platform ให้ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสพัฒนาการค้าสู่ตลาดโลกลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี นอกจากนี้ยังมีโอกาสหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้าโลกจากฝั่งยุโรป จีน และอเมริกาอีกด้วย


โดยหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นลง ภาคเอกชนไทย คือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และบริษัท C&P World Tour จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับภาคเอกชนของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในอนุภาค IMT-GT & BIMP-EAGA รวมจำนวน 4 ฉบับ เพื่อร่วมมือทางการค้าและการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเป็นนิมิตหมายสำคัญตามเป้าหมายของ IMT-GT และ BIMP-EAGA ทั้งนี้ ในงานได้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่าผู้ผลิตไทยกับผู้ซื้อที่มาร่วมงานจาก 4 ประเทศ อีกวันละไม่ต่ำกว่า 20 คู่ มูลค่ากว่า 5 ล้านบาทต่อวัน และยอดการซื้อขายรวมในงานอีกกว่า 8 ล้านบาท

“ในบรรดาประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย มีมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยค้าชายแดนมากสุดคือเกือบ 6 แสนล้านบาท/ปี หรือกว่าครึ่งหนึ่งที่ไทยทำการค้าชายแดนทั้งหมดกับ 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ดังนั้น มาเลเซียจึงเป็นตลาดสำคัญต้องรักษาและใช้เป็นทางเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศอื่นในอนุภูมิภาค IMT-GT และ BIMP-EAGA ท่ามกลาง Trade War ระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก การค้าระหว่างประเทศหยุดชะงัก ไทยจึงต้องพึ่งการค้าชายแดนที่ยังสว่างสดใส ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนให้ต่อเนื่อง” ศ.ดร.สกนธ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย


กระทรวงพาณิชย์ ฐานเศรษฐกิจ อาเซียน Thansettakij