11 ริ้วขบวนมงคล พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม

23 July 2018


 ตลอดช่วง 2 สัปดาห์นี้ ประเทศไทยจะมีการจัดกรรมสำคัญ เนื่องในวันแห่งสิริมงคลของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งในปีนี้ไม่เพียงใกล้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเท่านั้น แต่ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ยังตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 


       รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนม พรรษาในหลวงรัชกาลที่10 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคมนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กับกิจกรรมหลักภายใต้ชื่อว่า “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม”กิจกรรมในครั้งนี้ต้องการสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ยาวนานถึง 1,400 ปี และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชของไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงปกครองประเทศและดูแลพสกนิกรชาวไทยด้วยหลักทศพิธราชธรรม

  

โดยในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ เวลา 17.00 น. จะมีริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งหมด 11 ริ้วขบวน ที่จะเคลื่อนผ่านจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ริ้วขบวนประกอบไปด้วย ขบวน “ธรรมจักรยาตรา” เป็นรถขบวนอัญเชิญธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และรถขบวนจำลองวงล้อธรรมจักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา


ขบวน “เทียนพรรษาเสริมศาสน์” ขบวนจำลองแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม เป็นประเพณีตั้งแต่โบราณกาลในวันเข้าพรรษา ขบวน “บรมนาถทวารวดี” เป็นรถขบวนจำลองโบราณสถานวัดคูบัว จ.ราชบุรี พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะแบบทวารวดี ใบเสมาที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ ขบวน “เสริมศรีโคตรบูร” เป็นรถขบวนจำลองพระธาตุพนม จ.นครพนม หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย 

ขณะที่ขบวน “เจิดจำรูญศรีวิชัย” เป็นรถขบวนจำลองเจดีย์พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี พระพุทธรูปปางมารวิชัยนาคปรก แบบศิลปะศรีวิชัย ขบวน “ไตรภพลพบุรี” เป็นรถขบวนจำลองพระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี และพระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรก ขบวน “ธรรมวิถีล้านนา” เป็นรถขบวนจำลองพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง และประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ จ.เชียงใหม่ ขบวน “เชิดบูชาสุโขทัย” เป็นรถขบวนจำลองเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และประดิษฐานพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ขบวน “เกษมสมัยอยุธยา” เป็นรถขบวนจำลองเจดีย์พระศรีสรรเพชญ์ พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา ขบวน “ธรรมารัตนโกสินทร์” เป็นรถขบวนจำลองพระศรีศากยะทศพลญาณจากพุทธมณฑลพระศรีรัตนเจดีย์ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และขบวน “แผ่นดินศาสนูปถัมภก” โดยริ้วขบวนจะมีการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” สำคัญทั้งหมด “5 ยุค” ได้แก่ ทวารวดี ล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ทั้งในแต่ละริ้วขบวน มีการแสดงฟ้อนรำและระบำของแต่ละยุคที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้น โดยพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมงาน ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสีขาว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุขณะที่ริ้วขบวนเคลื่อนผ่าน

 ทั้งนี้ริ้วขบวนซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่ละยุคไว้ จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชาและเวียนเทียนเพื่อเป็นสิริมงคล และชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุแต่ละยุค ตั้งแต่วันที่ 23-28 กรกฎาคมนี้ เวลา 08.00-20.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนอกจากนี้รอบท้องสนามหลวง ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา 10 ต้น ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ เพื่อนำไปถวายยังพระอารามหลวง 10 วัด การแสดงเฉลิม พระเกียรติ “ใต้ร่มพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ” ณ “โรงละครแห่งชาติ” วันที่ 24-26 กรกฎาคมนี้ มีกิจกรรม อาทิ การแสดงรำถวายพระพร “พันธวิสัย” มหกรรมกลอง การละเล่นของหลวง “ระเบง” การแสดงโขน ชุดน้อมพลีกาย ถวายภักดี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและขับร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รวมถึงยังมีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยจิตอาสาวัฒนธรรมร่วมทำความดีด้วยหัวใจและการทำความสะอาดโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์และศาสนสถานทั่วประเทศ และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ยังไม่นับรวมกิจกรรมเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอีกมากมาย บริเวณหอศิลป์ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ สอบถามรายละ เอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765

หน้า 22 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3385 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ก.ค. 2561 #กระทรวงวัฒนธรรม#ในหลวงรัชกาลที่10#วันเฉลิมพระชนมพรรษา#มณฑลพิธีท้องสนามหลวง#ฐานเศรษฐกิจ#Thansettakij #11ริ้วขบวน#สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา