ฝ้ายทอใจครั้งที่ 11 ชูแนวคิด ‘ผ้าขาวม้าสารพัดคิด’ นำชุมชนสู่สากล

21 July 2018


ภายใต้ภารกิจหลักของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ในการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนงานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ใช้งานหัตถกรรมนำอาชีพ พัฒนาภูมิปัญญาสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สามารถสร้างรายได้และได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ครบวงจร

สำหรับการจัดงานฝ้ายทอใจครั้งที่ 11  ได้รับประทานโอกาสจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน พร้อมชมแฟชั่นโชว์จาก คุณผักกาด - ประภากาศ อังศุสิงห์ ที่รังสรรค์ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าในคอลเลกชันพิเศษ ยกระดับผืนผ้าผ่านการตัดเย็บและการออกแบบอย่างสง่างาม ซึ่งการจัดงานระหว่างวันที่

28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น SACICT ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและสมาชิกมากกว่า 150 ร้านค้าทั่วประเทศชูแนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” ผ้าไทยที่ผูกพันกับวิถีชุมชนของคนในสยามประเทศมาแต่โบราณกาล ลวดลายตารางและรายละเอียดที่สอดแทรกอยู่ระหว่างเส้นยืนและเส้นพุ่งสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนความเชื่อและการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยอย่างชัดเจน ประกอบกับเมื่อมองผ้าขาวม้าผ่านมุมมองทางแฟชั่นแล้ว ลักษณะเด่นของผ้าขาวม้ายังมีลักษณะ “Timeless (เหนือกาลเวลา)” เข้ากับการใช้งานได้ทุกยุคทุกสมัย

คุณอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า แนวคิดที่สำคัญในปีนี้ SACICT มุ่งนำเสนอคุณค่าของ “ผ้าฝ้าย” และ “ผ้าขาวม้า” ผ้าที่ไม่เพียงมีการใช้จริงในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทย แต่ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผืนผ้าและลายผ้าที่สะท้อนถึงศิลป-วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น ทำให้ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้ามีเสน่ห์ ชวนหลงใหล และเข้าถึงได้ง่าย ด้วยความน่าสนใจในแพตเทิร์นและลวดลายการจัดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 นี้ SACICT ได้นำเสนอรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย โดดเด่น และร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่หันมาสนใจและเลือกใช้ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบัน (Today Life’s Crafts) พร้อมกันนี้ SACICT ยังกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทของการ  Enhancing Navigator ด้วยการให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้คนไทยสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ผ้าขาวม้าในบริบทที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการกระตุ้นความสนใจให้เกิดการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันผ้าขาวม้าสู่การเป็น “ของที่ระลึกแห่งชาติ” ต่อยอดสู่การเพิ่มศักยภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยต่อไปการรวบรวมผลงานรังสรรค์จากฝ้ายไทยหลากรูปแบบทั้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น ของใช้ของตกแต่ง ตลอดจนผ้าผืนหลากลวดลาย หลายสีสัน ตลอด 4 วันจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมกว่า 6,000 คน มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานมากถึง 22.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12% นับเป็นการ
ฉายพลัง ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงาน และขายตลาดผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าของไทยสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

นอกจากงานฝ้ายทอใจ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ไทยซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ ปีแล้ว ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ยังเป็นแหล่งรวบรวมงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่า พร้อมต่อยอดสู่การเป็นแรงบันดาลใจและงานหัตถกรรมใหม่ๆ ของคนไทยต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289 และเว็บไซต์ www.sacict.or.th

หน้า 26-27 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,385 วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2561