'ไพรินทร์' ตามความคืบหน้าบริหารจัดการเรือประมงแก้ปัญหาทำประมงผิดกม.

19 July 2018


รมช.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าดำเนินการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองเรือประมงและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมเจ้าท่าโดยนายไพรินทร์ กล่าวว่า ในฐานะที่กรมเจ้าท่า (จท.) มีอำนาจหน้าที่ดูแลภารกิจการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ที่ประชุมได้หารือในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของ จท. ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้มาเป็นเวลานาน อาจจะต้องดำเนินการเพิ่มหรือลดอำนาจในส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนขอบเขตความรับผิดชอบ และปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ จท. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองเรือ การบริหารจัดการน่านน้ำไทย การบริหารจัดการการเดินเรือ เป็นต้น ทั้งหารือในหลักการ และเหตุผลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ จท. รับผิดชอบโดยตรง และที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่กรมเจ้าท่า เรือประมง กระทรวงคมนาคม