กนอ. เตรียมผนึกเอกชน! จัดตั้งนิคมฯ ร่วมดำเนินงาน 'นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง' ด้วยงบลงทุน 1.71 พันล้านบาท

19 July 2018


กนอ. เตรียมผนึกกำลังเอกชน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน "นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง" ใน จ.ปราจีนบุรี บนพื้นที่ 1.7 พันไร่ ด้วยงบลงทุน 1.71 พันล้านบาท ภายใต้การลงทุน 1,710.52 ล้านบาท รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คาดก่อให้เกิดการลงทุนมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4.94 หมื่นล้านบาท

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) เปิดเผยว่า กนอ. ได้เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะร่วมดำเนินงานกับ บริษัท บ่อทองอินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายใต้การลงทุน 1,710.52 ล้านบาท ซึ่งนิคมฯดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมการเบา เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมนำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล

 

สุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)
©www.bangkokbanksme.comรวมทั้ง มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมรับคนงานในพื้นที่เข้าทำงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน โดยรวมดีขึ้น

สำหรับทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 1,746 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 1,214 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 341 ไร่ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 191 ไร่ สามารถเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) พร้อมเป็นฐานการผลิตและการดึงดูดการลงทุน

 

©การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ นิคมฯดังกล่าวยังอยู่ใกล้ศูนย์กลางคมนาคมหลักของประเทศ พร้อมทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา (ด่านปอยเปต) ประมาณ 87 กิโลเมตร มีระบบถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังนิคมฯ อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เช่น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ นอกจากนี้ ยังจัดเป็นนิคมฯ ที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจากข้อมูลน้ำท่วมซ้ำซากของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบ 10 ปี เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมถึง และพื้นที่มีความลาดเอียงสามารถระบายน้ำได้ดี

นางสุวัฒนา กล่าวอีกว่า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ จ.ปราจีนบุรี ในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดตามกฎหมายผังเมือง เพื่อไม่ให้เกิดการกระจัดกระจายของภาคอุตสาหกรรมและการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้มีการเติบโตในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ และสามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 49,456 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 11,240 คน และคาดว่าสำหรับในการพัฒนาพื้นที่ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี และพร้อมรองรับการลงทุนต่อไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กนอ. ผนึกญี่ปุ่นหนุนลงทุนข้ามแดนชูศักยภาพ EEC และ SEZ
กนอ. เปิดบริการ “ศูนย์เอสเอ็มอีไอทีซี” ฟูลเซอร์วิส 10 นิคมฯ
ฐานเศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี กนอ. เอกชน Thansettakij นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง