กระทรวงพาณิชย์เร่งค้าออนไลน์ เชื่อมผู้ขายไทยกับ ผู้ซื้อทั่วโลก

19 July 2018


เปิดเวทีสัมมนาค้าออนไลน์ E-Commerce BigBang สงขลา กระทรวงพาณิชย์ เร่งผู้ประกอบการตอบโจทย์ผู้บริโภคในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลขับเคลื่อนเน้นการค้ารูปแบบใหม่สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยผ่าน “ไทยเทรดดอทคอม” เชื่อมผู้ขายไทยกับ ผู้ซื้อทั่วโลก


นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กล่าว ในงาน E-Commerce Big Bang ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ วันนี้ (19 ก.ค. 2561) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่าโลกยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไกลอย่างไร้พรมแดน การค้าออนไลน์นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดำเนินธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยขนาดของตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีพลังขับเคลื่อนมหาศาล และมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ทำให้การค้าออนไลน์เป็นช่องทางการค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่างๆในกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าทางการค้า นำไปสู่บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ด้านการขับเคลื่อนการค้าในรูปแบบใหม่ ใน 2 ภารกิจหลัก คือ 1. การเป็นผู้นำในการพัฒนาการค้าในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ ผ่านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศโดยความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง e-Commerce ecosystem ของประเทศ และ

2. การสร้างแฟลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางการค้าออนไลน์ของประเทศบนเว็บไซต์ “ของดีทั่วไทยดอทคอม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Thailand e-Platform ที่รวบรวมสินค้าของดีของเด่น ทั่วประเทศ ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอีกเว็บไซต์ที่จะเป็น National e-Marketplace เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยผ่าน “ไทยเทรดดอทคอม” (Thaitrade.com) ซึ่งดำเนินการโดย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยเชื่อมผู้ขายไทยกับ ผู้ซื้อทั่วโลกการมีแพลตฟอร์ม Thaitrade for All

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก้าวแรกในการยกระดับให้ Thaitrade.com เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพื่อรองรับการซื้อขาย สินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร ภายใต้ Thaitrade for All ประกอบด้วย 3 เว็บไซต์ ดังนี้1.Thaitrade.com - B2B e-Marketplace ขายส่งระหว่างประเทศ ที่มาพร้อม บริการใหม่ e-Quotation และ Instant Sourcing Service 2.Thaitrade SOOK (Small Order Ok) -  B2C e-Marketplace ขายปลีกระหว่างประเทศ และ3.Thaitrade Shop ช้อปครบจบในคลิกเดียว B2C e-Marketplace ซื้อขายภายในประเทศ ที่จะรองรับการชำระเงินออนไลน์ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อการขนส่งภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาเป็นประตูให้ตลาดกลางออนไลน์ทั้งของภาครัฐและเอกชนของไทย มาเชื่อมเพื่อการค้นหาสินค้า ครบจบในที่เดียว

นอกจากนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวอีกว่า ไม่เพียงแค่เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์เท่านั้น กระทรวงพาณิชย์ยังเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในการค้าออนไลน์ผ่านเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verifiedนอกเหนือจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ยกระดับธุรกิจ  ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้เป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี (Smart SMEs) ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เทคนิคการค้าและการแข่งขันบนโลกออนไลน์ และ e-Commerce ไปจนถึงการชี้แนะลู่ทางบุกตลาดต่างประเทศ


กระทรวงพาณิชย์ ค้าออนไลน์ E-Commerce Big Bang E-Commerce BigBang สงขลา