'อภิศักดิ์' ลั่น! กระตุ้นใช้จ่ายภาครัฐต่อเนื่อง ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ผลักดันเศรษฐกิจ

19 July 2018


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาถกฐาพิเศษในงานสัมมนา "ทิศทางหุ้นครึ่งปีหลัง ฟุบหรือไปต่อ" ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ว่า รัฐบาลได้กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายด้านนโยบายการคลัง เน้นการลงทุน เลือกลงทุนในผลประโยชน์ต่อชาติในอนาคต และมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากปัญหาโลจิสติกส์ที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้พัฒนาคมนาคม ถนน สนามบิน รถไฟรางคู่ และเร่งเบิกจ่ายเงินในภาครัฐ ให้กระบวนการเร็วขึ้น

นอกจากนั้น ยังพยายามส่งเสริมเอกชนลงทุน ด้วยเงื่อนไขด้านภาษี เพราะที่ผ่านมา ไม่มีการพัฒนา ซึ่งตอนนี้เอกชนรายใหญ่ลงทุน แต่ระดับกลางและเล็กกำลังคิดอยู่ จึงต้องไปช่วยตรงนั้น

 

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง"เครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ผ่านมา เกือบไม่ทำงาน ถ้าบินไปจะตกหรือไม่ แต่เมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาบริหารได้แก้ปัญหา พยายามผลักดันในแนวทางที่ถูกต้องรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาบริหาร แก้ปัญหาต่าง ๆ และพยายามผลักดันในแนวทางที่ถูกต้อง"

ขณะเดียวกัน ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มี 6 เรื่องใหญ่ ในเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องของความสามารถแข่งขัน ได้เขียนไปด้วย พร้อมเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อป้องกันปัญหาสังคม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กบช. เงินก้อนใหม่ ‘อภิศักดิ์’ ยันไม่แตะสำรองเลี้ยงชีพเดิม
"อภิศักดิ์" รับโยก "สมชัย" จริง! ระบุ "ต้องการคนเก่งทำงาน"
กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ทิศทางหุ้น