พาณิชย์เข้มลงพท.ตรวจนอมินีจ.ท่องเที่ยวลุยเชือด2บริษัทในภูเก็ต

18 July 2018


พาณิชย์เข้มลงพื้นที่ตรวจนอมินี ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เตรียมเชือด2บริษัทท่องเที่ยวในภูเก็ต

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจัดตั้งธุรกิจของบริษัทนำเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ตที่เกิดเหตุการณ์เรือล่ม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีโดยการส่งฟ้อง บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด เนื่องจากการลงพื้นที่พบว่า บริษัทดังกล่าวมีการย้ายสำนักงานเนื่องจากหมดสัญญาเช่า และขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ไปแล้ว และไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยต้องมาจ่ายโทษปรับภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ หากไม่มาจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ขณะที่บริษัท เลซี่ แคท ทราเวล จำกัด ภายหลังตรวจสอบใน 2 จุด คือที่ตั้งสำนักงาน และท่าเทียบเรือ พบว่าวันที่ลงพื้นที่สำนักงานได้ปิดทำการ จึงได้ทำการเข้าตรวจค้น ทำการยึดเอกสารที่พบและส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทำการสอบสวนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2558 - 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น เอกสารด้านบัญชี และงบการเงิน ในโครงการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ไปแล้ว จำนวน 2,136 ราย พบว่า ได้ยุติเรื่องเนื่องจากไม่พบพฤติกรรมนอมินี จำนวน 1,783 ราย พบพฤติกรรมนอมินี และอยู่ระหว่างดำเนินคดีแล้ว 298 ราย

พบพฤติกรรมเข้าข่าย นอมินี ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบโดยละเอียด จำนวน 34 ราย และไม่พบที่ตั้งตามที่จดทะเบียน จำนวน 21 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ล้งผลไม้ ขณะที่พื้นที่ที่พบ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ เรือล่ม บริษัทนำเที่ยว กรมธุรกิจการค้า ทีซี บลู ดรีม เลซี่ แคท ทราเวล