6 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการขยายตัวสูงถึง 12.46%

18 July 2018


- 18 ก.ค. 61 - นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยว เดือน มิ.ย. ปี 2561 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์สถานพักแรมที่สำคัญ สถานการณ์ชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ และรายได้จาการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มิ.ย. 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3,025,279 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2,284,904 คน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัว 11.57% ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย อินเดีย ลาว เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้ 148,432.54 ล้านบาท ขยายตัว 14.52% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา เกาหลี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเวียดนาม ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 19,481,749 คน ขยายตัว 12.46% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้รวม 1,015,893.31 ล้านบาท ขยายตัว 15.88% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย พ.ค. ปี 2561 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน 13.72 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว 3.03% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของชาวไทย คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 84,807.98 ล้านบาท ขยายตัว 6.38% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา


การท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Thansettakij