ครม.เห็นชอบข้อตกลงส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศ

17 July 2018


ครม.เห็นชอบข้อตกลงส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)(17ก.ค.61) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบข้อตกลงร่วมกันของคณะทำงานระหว่างไทยและเมียนมา ในการส่งตัวผู้หลบหนีภัยทางการสู้รบที่อาศัยตามพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนของไทยกลับประเทศบ้านเกิดทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่อยู่ในที่พักพิงทั้ง 9 แห่ง คือ ในจ.แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี มีจำนวนกว่า 1 แสนคน ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งกลับประเทศไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 164 ราย กระทั่งคณะทำงานทั้งไทยและเมียนมา ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อส่งตัวกลับประเทศ ได้ข้อสรุปว่าจะทำงานร่วมกันด้วยความเป็นมิตร เพื่อส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศแบบสมัครใจ ด้วยความปลอดภัย สมศักดิ์ศรีและอย่างยั่งยืนโดยการส่งกลับเป็นรอบๆ โดยไทยได้ตอบรับข้อเสนอของทางเมียนมาที่ให้แบ่งกลุ่มผู้ลี้ภัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีถิ่นกำเนิดชัดเจน กลุ่มที่มีจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจจะกลับไปตั้งรกรากในเมียนมา และกลุ่มที่ต้องการมีวิชาชีพ โดยกลุ่มที่ตั้งใจจะตั้งถิ่นฐานในเมียนมานั้น จะใช้จุดผ่านแดนที่อยู่ใกล้สถานที่พักพิงชั่วคราวส่งตัวกลับ ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สอด จ.ตาก และจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งตัวลี้ภัยจำนวน 3.5 ล้านบาท

“ท่านนายกฯเคยระบุว่า ประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือประเทศอื่นๆ แต่ต้องคำนึงถึงความอยู่ปลอดภัย และความพร้อมของไทย เมื่อสถานการณ์ในประเทศเดิมของผู้ลี้ภัยดีขึ้น และผู้ลี้ภัยสมัครใจจะกลับไป รัฐบาลไทยก็ยินดี” พล.ท.สรรเสริญ ระบุเมียนมา สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ลี้ภัย คณะรัฐมนตรี