ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ลุ้นประชุม กกบ. เลื่อน-ไม่เลื่อน บังคับใช้ IFRS9

17 July 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ลุ้นประชุม กกบ. เลื่อน-ไม่เลื่อน บังคับใช้ IFRS9 โดย ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ การเงิน บัญชี ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ Thansettakij การบัญชี IFRS9