‘ตลาดผู้สูงวัย’ โตแรง! ‘จิณณ์’ชูสายรัดอัจฉริยะ-มธ.เปิดคอร์สออนไลน์

4 August 2018


เตรียมพร้อมไทยก้าวสู่เอจจิ้ง โซไซตี “จิณณ์” ขนเทคโนโลยีเสริมบริการสร้างจุดต่าง ทั้งสายรัดข้อมืออัจฉริยะ-จิณณ์ แอพ ขณะที่ “มธ.” เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เติมความรู้รอบด้าน ก่อนต่อยอดคอร์ส Re-training ผ่านช่องทางออนไลน์

นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หรือ Ageing Society ด้วยสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงที่พักอาศัย ทั้งนี้จิณณ์ เป็นโครงการที่นำการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Healthcare) มารวมอยู่ในที่เดียวกันกับที่พักอาศัย พร้อมกับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำโครงการรูปแบบนี้ขึ้นมา และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้สูงวัย กับแนวคิด“เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ”

ฐิตารี อยู่วิทยาล่าสุดยังนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่นำมาใช้ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ระบบ Tracking System ที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้สวมใส่ได้ และส่งตำแหน่งการเคลื่อนไหวไปยังศูนย์ควบคุม เพื่อบอกข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ หรือแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้สวมใส่ เพื่อการช่วยเหลือที่ทันท่วงที และจิณณ์ แอพพลิเคชัน ที่ช่วยในการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยง่ายยิ่งขึ้น ช่วยในการจองคลาสเรียน นัดแพทย์ และแนะนำเมนูสุขภาพ ซึ่งทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้ช่วยตอบโจทย์ชีวิตของผู้สูงวัยให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับความคืบหน้าของด้านการขาย ปัจจุบันมียอดจองแล้วกว่า 140 ห้อง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200 ห้องในต้นปี 2562 จากจำนวนห้องทั้งหมด 494 ห้อง โดยกลุ่มที่เข้ามาจองจะมีอายุประมาณ 60-65 ปี และพร้อมเปิดให้เข้าอยู่ได้จริงประมาณปลายปีนี้ โดยจิณณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ ย่านรังสิต ภายในโครงการมีทั้งที่พักอาศัย 5 อาคาร โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ, ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย และ คอมมิวนิตี มอลล์ เป็นต้นด้านนายศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ทางสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบด้าน เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านความรู้ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1. มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ เช่น โภชนาการที่เหมาะสม, การดูแลสุขภาพฟันและการฝึกกายภาพบำบัดในทุกเช้า เป็นต้น

2. มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ เช่น เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ , กฎหมาย, สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ชีวิตและความตาย เป็นต้น 3. มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ เช่น สอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ, การเต้นลีลาศ, การศึกษาดูงาน เป็นต้น

นอกจากนี้มธ. ยังเตรียมเปิดโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (GENEX-ACADEMY) เพื่อเปิดโอกาสให้วัยทำงานและวัยเกษียณสามารถเข้าคอร์สเรียนเพิ่มเสริมทักษะ (Re-training) เพื่อทบทวนความรู้เดิม รวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ ตามความต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เท่าทันปัจจุบันและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการของภาคแรงงาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวคิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยการเรียนแบบออนไลน์ และไม่จำกัดวุฒิและอายุของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาหรือปริญญาบัตร ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรอีกด้วย

……………….……………….………………..……………….

หน้า 34 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,384 วันที่ 19-21 ก.ค. 2561


สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย