ทุ่ม 42 ล้าน ฟื้นฟูถํ้าหลวง

16 July 2018


นายกฯ สั่งเร่งฟื้นฟูถํ้าหลวงฯกลับสู่สภาพเดิม ขณะกรมอุทยานฯ ทุ่ม 42 ล้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์-บูรณะถนนหนทาง อาคารสถานที่


พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเยือนประเทศศรีลังกา ถึงการ ฟื้นฟูถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน จ.เชียงราย ว่า ต้องฟื้นฟูธรรม ชาติให้กลับสู่สภาพเดิมมากที่สุด รวมถึงส่วนที่ขุดเจาะก็ต้องฟื้นฟู เพราะเป็นทางนํ้าไหลใต้ภูเขา และหากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็ต้องพิจารณากันต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย

“สิ่งสำคัญขณะนี้ คือ การดูแลและเยียวยาด้านจิตใจให้กับเด็ก ขออย่าไปยุ่งกับเด็กและโค้ชทั้ง 13 คนมากนัก และขอให้รักษาความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ไว้ อย่าให้สูญหายไป เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหวังให้คนไทยรักกันเช่นนี้ และรักษาสัมพันธ- ไมตรีกับต่างประเทศ ตลอดจนทุกฝ่ายและเกษตรกรที่เข้ามา ช่วยเหลือ ส่วนการทำบุญหลังจากนี้ จะให้จังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนตัวอยากให้ทุกคนร่วมกันสวดมนต์เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและมีความปลอดภัย” พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

ทั้งนี้มีรายงานว่า การฟื้นฟูพื้นที่วนอุทยานถํ้าหลวงฯ  ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งงบประมาณไว้เบื้องต้นกว่า 42 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะเร่งด่วนกว่า 15.8 ล้านบาท ระยะยาว 26.5 ล้านบาท

ธัญญา เนติธรรมกุลนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุถึงแผนการพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ว่า แบ่งเป็น 3 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยระยะเร่งด่วน และระยะยาว สำหรับระยะเร่งด่วน คือสิ่งที่จะทำทันทีนับจากนี้ ได้แก่ การแบ่งเขตการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน โดยกำหนดเขตบริการ อาคารสถานที่ ลานจอดรถ และห้องนํ้า เขตนันทนาการ ที่นั่งพัก สนามหญ้า เขตสงวนหวงห้ามสำหรับพื้นที่ที่มีความเปราะบาง และกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการเข้า-ออกถํ้าหลวงฯ ให้มีความชัดเจน

ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถํ้าหลวงฯและบริเวณแหล่งท่องเที่ยวขุนนํ้านางนอน ด้วยการปลูกหญ้าจัดสวน จัดทำทางเดินเท้า จัดให้มีลานจอดรถ ที่นั่งพักบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และป้ายสื่อความหมายต่างๆ ใช้งบ 3 ล้านบาทการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายใน ถํ้าหลวงฯระยะทาง 1,000 เมตร ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บนํ้าบริเวณถํ้าทรายทอง ฟื้นฟู ตกแต่ง หรือปลูกต้นไม้ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้งบ 2 ล้านบาท

ส่วนระยะยาว จะปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของวนอุทยาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ ปรับปรุงถนนลาด ยางแบบมีไหล่ทาง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้งบ 20 ล้านบาท ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าประปา ระบบสื่อสาร ซึ่งจะออกแบบและคำนวณงบประมาณต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประชาชนชาวอำเภอแม่สาย นับพันคนได้มาสมัครเป็นจิตอาสา พระราชทาน เพื่อร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยาน ถํ้าหลวงฯ ซึ่งจะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบวนอุทยานถํ้าหลวงฯ เพื่อให้สภาพธรรมชาติกลับมาสวยงามเหมือนดังเดิม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอำเภอแม่สาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งทุกคนล้วนมาด้วยความเต็มใจ
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 16 ฉบับ 3383 ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ค.2561