'ซีพีเอฟ' หนุนปลูกป่าเชิงนิเวศใน "ฟาร์มสุกร"

16 July 2018


'ซีพีเอฟ' เดินหน้าส่งเสริมสถานประกอบการทั่วประเทศปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้ "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ" ชูความสำเร็จ "โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร" เป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชนและต้นแบบปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกร


นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า จากแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟได้จัดทำ "โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร" ซึ่งเป็นการสร้างธุรกิจฟาร์มสุกรรูปแบบใหม่ โดยจัดทำเป็นสวนป่านิเวศในฟาร์มสุกร นำของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสุกร นำปุ๋ยและมูลสุกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ใช้ประโยชน์จาก "น้ำปุ๋ยมูลสุกร" ที่ผ่านการบำบัดในกระบวนการผลิต มาใช้รดต้นไม้ ใส่ปุ๋ยมูลสุกรให้ต้นไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการพัฒนาโครงการฯ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับชุมชน สถานศึกษาในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน

"การดำเนินโครงการในปีนี้ เข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมนำ QR Code มาใช้ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ในสวนป่าชุมชนด้วย" นายสมพร กล่าว

 

davนายพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร กล่าวว่า ปัจจุบัน จำนวนต้นไม้ในโครงการฯ มีมากถึง 18,240 ต้น ชนิดของพันธุ์ไม้มากกว่า 220 ชนิด เป็นพันธุ์ไม้หายาก 142 ชนิด ไม้ทั่วไป 78 ชนิด มีการแบ่งโซนป่านิเวศ 6 ประเภท ประกอบด้วย ป่าชายน้ำ , ป่าเศรษฐกิจ , ป่าเบญจพรรณ , ป่าพันธุ์ไม้หายาก , ป่าเต็งรัง และป่านิเวศแนวป้องกัน ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ มีแนวโน้มเติบโตเป็นป่านิเวศที่สมบูรณ์ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติที่ผสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เข้าร่วม "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ" เมื่อปี 2557 และในระยะต่อไปจะต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบการปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกรแห่งแรกของประเทศ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'ซีพีเอฟ' ลุยตลาด E-Commerce พัฒนาระบบสั่งซื้อ "หมูออนไลน์"
โรงงานซีพีเอฟคว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ฐานเศรษฐกิจ ซีพีเอฟ ปลูกต้นไม้ พื้นที่สีเขียว ป่า ต้นไม้ ปลูกป่า Thansettakij ศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ฟาร์มสุกร ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ สวนป่าชุมชน หมูบ้านเกษตรกรรม