ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : งบ “ไทยนิยม” จะยั่งยืนกับเกษตรกรอย่างไร

16 July 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น งบ “ไทยนิยม” จะยั่งยืนกับเกษตรกรอย่างไร โดย คุณกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เกษตรกร เศรษฐกิจ กฤษฎา บุญราช เกษตรกรรม ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ การเกษตร ไทยนิยม Thansettakij