ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : อีก 5 ปี กทม. ฮับมหานครระบบราง

16 July 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น อีก 5 ปี กทม. ฮับมหานครระบบราง โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ รถไฟ รถไฟฟ้า ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ Thansettakij การคมนาคม รถไฟไฮสปีด