ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ระบบรางใหม่ของไทยโฉมหน้าจะเป็นอย่างไร

16 July 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ระบบรางใหม่ของไทยโฉมหน้าจะเป็นอย่างไร โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)รถไฟ รถไฟฟ้า ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ Thansettakij การคมนาคม รถไฟไฮสปีด